DUYURULAR

TSRM 2018 Kongresinde Ödül kazanan Araştırma Projeleri ve Bildiriler.

Araştırma Proje Ödülleri:

Birincilik Ödülü:

Prematür over yetmezliği tedavisinde cell sheet yöntemi

Proje Yürütücüsü: Dr. Pınar Çalış

 

İkincilik Ödülü:

Seminart Çalışması: Kontrollü ovaryan hiperstimülasyon uygulanan in vitro fertilizasyon–taze embriyo transferi sikluslarında Oosit toplama gününde vajinal ve ektoservikal seminal plazma uygulamasının canlı doğum oranlarına etkisini araştıran çok merkezli randomize çift kör plasebo kontrollü çalışma

Proje Yürütücüsü: Dr. Engin Türkgeldi

Üçüncülük Ödülü:

IVF Sikluslarında Uterin Sekresyonda Nükleolar Kanal Sistemlerin Varlığının Endometriyum Reseptivitesi ile Korelasyonu

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Berrin Avcı

 

Sözel Sunum Ödülleri:

Birincilik Ödülü:

Haploid Cell Assessment Approach : Predictive Value of Spermatogenesis Biomarkers

Süleyman Aktuna, Evrim Ünsal, Merve Aydın, Leyla Özer, Ahmet Atik, Türker Duman, Aysu Baltacı, Volkan Baltacı

İkincilik Ödülü:

Effect Of Lycopene On Oxidative Ovary-Damage İnduced By Cisplatin İn Rats

Nur Gözde Kulhan, Nahit Ata

Üçüncülük Ödülü:

Granulosa cells of natural cycles have higher viability, steroidogenic activity and LH-R compared to stimulated cycles

Gamze Bildik, Nazlı Akın, Ayşe Seyhan, Yashar Esmeailian, Kayhan Yakın, Ipek Keles, Basak Balaban, Barış Ata, Bülent Urman, Özgür Öktem

 

Poster Bildiri Ödülleri:

Birincilik Ödülü:

Leptin Receptor Expression in Ectopic endometrial cells in endometriosis  

Sefa Arlıer, Sadık Kükrer

İkincilik Ödülü:

Sperm Mikrotübül Proteinlerinin Sperm DNA Fragmantasyonu ve Anöploidi Oranlarının İlişkisi

Özcan Budak, Elvan Şahin, Nurettin Cengiz, Arif Serhan Cevrioğlu, Nermin Akdemir, Mehmet Süha Bostancı, Gürhan Güney

Üçüncülük Ödülü:

Art Yapılan Hastalarda 3d Ultrasonografik Ölçümler Gebeliği Öngörebilir mi?

Meral Işık, Meral Ortakcı Bulcak, Sevinç Armahan, Gönül Özel, Esra Uyar, Deniz Usal, Tayfun Bağış

 

Video Sunum Ödülleri:

Birincilik Ödülü:

Hidrosalpinks Olgusuna Histeroskopik Kornual Blokaj

Funda Göde, Ahmet Zeki Işık, Hakan Kozinoğlu

İkincilik Ödülü:

Laparoscopic Repair of a Symptomatic Post-Cesarean Section Uterine Scar Defect

Ali Yavuzcan

Üçüncülük Ödülü:

Laparoscopic Repair Of A Symptomatic Post-Cesarean Section İsthmocele İn Seconder İnfertile Patient :Video Case Report

Mete Çağlar, Aygün Hamidova, Burcu Taş Uzun, Selahattin Kumru, Mert Cenker Güney

 

"Ödül kazanan araştırmacıların ödüllerini almak için açık kimlik bilgilerini, iletişim adreslerini ve banka hesap numaralarını içeren bir e-posta ile derneğimize  başvurmaları gerekmektedir”  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.