DUYURULAR

Duyuru

DUYURU
 
Bilindiği gibi, Derneğimiz tarafından, 6-9 Kasım 2014 tarihleri arasında “6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi”ni düzenlenmiştir.
Derneğimiz bu kongre ile ilgili olarak tüm iş ve işlemlerin şeffaf bir biçimde gerçekleştiğini bağımsız denetim yoluyla da tespit ettirmiş bulunmaktadır.
Denetim raporu, Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile, kongrede yapılan harcamaların, bunlara dayanak belgelerin ve ilgili diğer giderlerin iki kurum arasında yapılmış olan sözleşme şartlarına ve usulüne uygun olup olmadığının araştırılması maksadıyla hazırlanmıştır.
Denetim,  6-9 Kasım 2014 tarihleri arasında “6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi” ne konu olan ve 17 Kasım 2014 tarihinde taraflarca imzalanan sözleşme kapsamında tarafların yükümlülükleri, taahhütleri ile varsa sözleşmeden doğan risklerin tespiti amacıyla yapılmıştır.
Sözleşmeden doğan hizmetin mali ve hukuki durumunun tespitine ilişkin çalışmalar, defter kayıtları ve bunlara dayanak teşkil eden belgeler ve diğer kanıtlar üzerinde gerekli inceleme yöntemleri ve genel kabul görmüş muhasebe standartları uygulanmak suretiyle yürütülmüştür.
Yapılan denetim sonucunda;
“Sözleşmeye ilişkin olarak yapılan harcamalar ve bu harcamalara dayanak olan belgelerin mevzuatlara  uygun olduğu ve Derneğe doğru bir şekilde yansıtıldığı tespit edilmiştir”.
Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.
Prof.Dr.Gürkan Uncu
Yönetim Kurulu adına
T.S.R.M Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği