DUYURULAR

Yüksek TSH seviyeleri oosit düzeyinde etki ederek gebelik oranlarını azaltabilir mi?

Donör TSH Seviyeleri Donör Sikluslarında Gebelik Oranları ile İlişkilidir

Amaç: Bu çalışmanın amacı taze donör IVF sikluslarında alıcının TSH seviyelerinden bağımsız olarak donör TSH seviyeleri ile alıcıda ki gebelik oranları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. 

Metod: Bu retrospektif kohort çalışma akademik tıbbi bir merkezde ardışık olarak 200 oosit donörü ile yapılan 232 taze donör alıcı IVF siklusunu inceledi. Ana sonuç ölçütleri klinik gebelik ve canlı doğum oranlarını içeriyor.

Bulgular: Sikluslar donörün TSH seviyesine (TSH < 2.5 ve TSH ≥ 2.5 mIU/L) göre iki gruba kategorize edildi. Donör ve alıcıya ait çoklu faktörlere göre kontroller yapıldıktan sonra, TSH ≥ 2.5 mIU/L olan grupta klinik gebelik elde etme şansı anlamlı olarak düşüktü (%43.1 vs %66.7, p:0.01). İki grup arasındaki canlı doğum oranları arasında ki fark istatistiksel anlama ulaşmadı (%43.1 vs %58, p:0.09).

Sonuçlar: Alıcının TSH düzeylerinden bağımsız olarak donörün TSH seviyeleri alıcının gebelik oranları ile ilişkilidir. Bu bulgular TSH fonksiyonlarının gebelik şansını oosit düzeyinde etkileyebileceğini öne sürmektedir. 

 PDF indir: DONASYON_ve_TSH.pdf