DUYURULAR

Uykudaki Folliküllerin İnvitro Aktivasyonu; Prematür Ovarian Yetmezlik İçin Yeni Bir Umut Olabilir mi?

Uykudaki (dormant) Folliküllerin Aktivasyonu; Prematür Ovarian Yetmezlik İçin Yeni Bir Tedavi mi?

Activation of dormant follicles: a new treatment for premature ovarian failure?

CurrOpinObstet Gynecol. 2016 Jun;28(3):217-22. doi: 0.1097/GCO.0000000000000268.

Prematür Ovarian Yetmezlik (POY), 40 yaşın altında amenore varlığında teşhis edilir. POY overlerde folliküllerin tükenmesine bağlıdır ve yumurta bağışı tek tedavi seçeneğidir. POY hastalarında menstrual sikluslar kesilse de bir kısım hastada overlerde hala rezidüel uyuyan folliküller bulunmaktadır.Yakın zamanda adına In Vitro Aktivasyon (IVA) adını verdiğimiz, POY hastalarının rezidüel uyuyan follüküllerindeki kendi yumurtalarının aktivasyonu ile gebe kaldıkları yeni bir infertilite tedavisi geliştirdik. Bu derlemede POY hastalarında yeni bir infertilite tedavi yöntemi olarak IVA’un potansiyelini gösteren verileri özetliyoruz.

 

Gen mutasyonlu farelerle yapılan çalışmalar fosfotidilinositol 3 kinaz- AKT forkhead box O3 yolağının stimülasyonunun uyuyan follikülleri aktive ettiğini ortaya çıkarmıştır. Deniz canlıları ve insan overlerinde, fosfotaz ve tensin homolog inhibitörleri ve fosfotidil-inositol 3 kinaz aktivitörlerinin in-vitro kültürlerde uykuda ki primordial follikülleri aktive ettikleri gösterilmiştir. Takip eden çalışmalar over fragmentasyonunun Hippo signaling yolağını baskılayarak ovarian follikül büyümesi ile sonuçlandığını göstermiştir. Bir IVA yaklaşımıyla bu iki yöntemi birleştirerek ve takibinde over dokusu oto transplantasyonu sağlayarak POY hastalarında başarılı follikül gelişimi ve gebelikler bildirilmiştir. Bu zamana kadar bu yöntemle iki sağlıklı bebek doğurtulmuş ve ayrıca ek iki gebelik daha bildirilmiştir.

 

 

 

 PDF indir: 22-9-2016.pdf