DUYURULAR

USG 'si Normal Olan Hastalarda İlk IVF Öncesi Histeroskopinin Canlı Doğum Oranlarına Etkisi Yoktur.

USG 'si   Normal Olan Hastalarda İlk IVF Öncesi Histeroskopinin Canlı Doğum Oranlarına Etkisi Yoktur...Randomize Kontrollü Çalışma:

Abtract:

Amaç:Histereskopi in vitro fertilizasyon tedavisine başlayan çoğu çifte gebelik şansını arttırmak için uygulanmaktadır. Fakat bu pratiği destekleyen günümüzde randomize kontrollü çalışma yoktur. Bu çalışmada  ilk defa IVF tedavisine başlayacak hastalarda rutin histereskopi uygulanmasının canlı doğum oranlarına etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Metot:Çalışmaya Hollanda’da bulunan 7 ünivesite hastanesi ve 15 genel hastane dahil edilerek çok merkezli randomize kontrollü çalışma olarak planlandı. Çalışmaya ilk IVF denemesi olacak hastalarda transvaginal ultrasonografi bulguları normal olup, daha önce histereskopi uygulanmamış olanlar dahil edildi. Bu şartları sağlayan hastalar bilgisayar ile 1:1 randomize edilerek, bir gruba IVF öncesi histereskopi uygulayarak, saptanan patolojiler tedavi edildi(histereskopi grubu). Diğer gruba ise hemen IVF tedavisi başlandı(hemen IVF). Primer outcome randomizasyon sonrası 18 ay içinde devam eden gebelik (12 haftadan sonra kalp atımı pozitifliği) olup canlı doğumla sonuçlanmasıydı. Analizler gebelik elde etmek için uygulanan tedavi olarak yapıldı(intention to treat). Bu çalışma Clinicaltrial. gov adresine kayıtlıdır, no:NCT01242852.

Sonuçlar:25 Mayıs 2011 ile 27 Ağustos 2013 tarihleri arasında çalışmaya 750 hasta dahil edilerek, bir gruba histereskopi uygulanarak IVF tedavisi başlanmış(n=373) diğer gruba ise hemen IVF tedavisi başlanmıştır(n=377). Histereskopi uygulanabilen 369 hastadan 209’u(%57), hemen IVF başlanabilen 373 hastadan 200’ü (%54) canlı doğum yapabilmiştir. (Rölatif risk:1,06,%95 CI, 0,93-1,20;p=0,41). Histereskopi grubundan 1 hastada(<%1), histereskopi sonrası endometrit gelişmiştir.

Değerlendirme: Normal transvaginal ultrasonografi bulguları olan infertil hastada ilk IVF öncesi rutin histereskopinin canlı doğum oranlarına etkisi yoktur. O nedenle normal ultrasonografi bulguları olan IVF hastaları ilk tedavide rutin histeterskopi uygulaması önerilmemelidir.

Çalışma prospektif ve randomize olması çalışmanın gücünü belirtirken, çok merkezli olup histereskopi işleminin inter observer değişkenliğinin olmasından dolayı, işleminin standardizasyonunu zorlaştırmaktadır. Çalışma grubunda 44 kişiye histereskopi uygulanmamış olması, 31 hastada patoloji saptanıp, 8 hastaya saptandığı halde tedavi edilmemiş olması çalışmanın gücünü azaltmaktdır. Çalışmanın sonunda intrakaviter patoloji saptanmasında transvaginal ultrasonografinin tek geçerli tetkik olduğunu savunurken, histerosalfingografi veya salin histerosonografi çalışmada hiç tartışılmamıştır. Çalışmada tek merkezde saline histereskopi uygulanmış fakat sonuçları açıklanmamıştır.

 

 

 PDF indir: iNSiGHT.pdf

 

In Vitro Fertilizasyon öncesi Histererskopi (inSİGHT), çokmerkezli randomize kontrollü çalışma:

Abtract:

Amaç:Histereskopi in vitro fertilizasyon tedavisine başlayan çoğu çifte gebelik şansını arttırmak için uygulanmaktadır. Fakat bu pratiği destekleyen günümüzde randomize kontrollü çalışma yoktur. Bu çalışmada  ilk defa IVF tedavisine başlayacak hastalarda rutin histereskopi uygulanmasının canlı doğum oranlarına etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Metot:Çalışmaya Hollanda’da bulunan 7 ünivesite hastanesi ve 15 genel hastane dahil edilerek çok merkezli randomize kontrollü çalışma olarak planlandı. Çalışmaya ilk IVF denemesi olacak hastalarda transvaginal ultrasonografi bulguları normal olup, daha önce histereskopi uygulanmamış olanlar dahil edildi. Bu şartları sağlayan hastalar bilgisayar ile 1:1 randomize edilerek, bir gruba IVF öncesi histereskopi uygulayarak, saptanan patolojiler tedavi edildi(histereskopi grubu). Diğer gruba ise hemen IVF tedavisi başlandı(hemen IVF). Primer outcome randomizasyon sonrası 18 ay içinde devam eden gebelik (12 haftadan sonra kalp atımı pozitifliği) olup canlı doğumla sonuçlanmasıydı. Analizler gebelik elde etmek için uygulanan tedavi olarak yapıldı(intention to treat). Bu çalışma Clinicaltrial. gov adresine kayıtlıdır, no:NCT01242852.

Sonuçlar:25 Mayıs 2011 ile 27 Ağustos 2013 tarihleri arasında çalışmaya 750 hasta dahil edilerek, bir gruba histereskopi uygulanarak IVF tedavisi başlanmış(n=373) diğer gruba ise hemen IVF tedavisi başlanmıştır(n=377). Histereskopi uygulanabilen 369 hastadan 209’u(%57), hemen IVF başlanabilen 373 hastadan 200’ü (%54) canlı doğum yapabilmiştir. (Rölatif risk:1,06,%95 CI, 0,93-1,20;p=0,41). Histereskopi grubundan 1 hastada(<%1), histereskopi sonrası endometrit gelişmiştir.

Değerlendirme: Normal transvaginal ultrasonografi bulguları olan infertil hastada ilk IVF öncesi rutin histereskopinin canlı doğum oranlarına etkisi yoktur. O nedenle normal ultrasonografi bulguları olan IVF hastaları ilk tedavide rutin histeterskopi uygulaması önerilmemelidir.

 Çalışma prospektif ve randomize olması çalışmanın gücünü belirtirken, çok merkezli olup histereskopi işleminin inter observer değişkenliğinin olmasından dolayı, işleminin standardizasyonunu zorlaştırmaktadır. Çalışma grubunda 44 kişiye histereskopi uygulanmamış olması, 31 hastada patoloji saptanıp, 8 hastaya saptandığı halde tedavi edilmemiş olması çalışmanın gücünü azaltmaktdır. Çalışmanın sonunda intrakaviter patoloji saptanmasında transvaginal ultrasonografinin tek geçerli tetkik olduğunu savunurken, histerosalfingografi veya salin histerosonografi çalışmada hiç tartışılmamıştır. Çalışmada tek merkezde saline histereskopi uygulanmış fakat sonuçları açıklanmamıştır.