DUYURULAR

1. Bursun amacı:

Üreme sağlığı ve infertilite alanında çalışan doktor, biyolog, embryolog, hemşire ve psikologların Türkiye dışındaki merkezlerde mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim, araştırma ve gözlem faaliyetlerini desteklemektir.

2. Burs miktarı:

Her yıl verilecek toplam burs miktarı yönetim kurulu tarafından bir önceki yılın son yönetim kurulu toplantısında belirlenir.

Her bir bursiyere verilecek burs miktarı gidilecek merkeze ulaşım için gidiş dönüş ekonomi sınıfı bir uçak biletinin ücreti ve gidilen merkezde geçirilecek süre için günlük 35 Euro ile sınırlıdır. Gidilen süreden bağımsız olarak her bir bursiyere verilen yıllık toplam burs miktarı 4000 Euro ile sınırlıdır.

Burs almak için baş vurulan eğitim faaliyeti yurt dışına seyahat gerektirmiyorsa toplam burs miktarı 4000 Euro ile sınırlıdır.

3. Başvuru koşulları ve şekli:

1. Üreme sağlığı ve infertilite alanında çalışan aşağıdaki meslek gruplarındaki kişiler burs başvurusu yapabilirler.

1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

2. Histoloji ve Embryoloji Uzmanı

3. ÜYTE sertifikalı biyolog

4. Hemşire

5. Klinik psikologlar

“Üreme sağlığı ve infertilite alanında çalışıyor olmak” koşulunun karşılanıp karşılanmadığına adayın özgeçmişinin incelenmesi ve referanslarının değerlendirilmesi sonucu TSRM Burs Kurulu tarafından karar verilecektir.

2. Birinci maddeyi karşılayan kişiler aşağıdaki belgeleri TSRM Burs Kuruluna planlanan programın başlangıç tarihinden en az 3 ay önce ulaştırmalıdır. Burs kurulu planlanan başlangıç tarihine 3 aydan az zaman kala yapılan baş vuruları değerlendirmeye almayabilir. Başvurular TSRM websitesinden online yapılacaktır.

a. Kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, eğitim durumu, akademik aktivitelerini ve çalışma deneyimini detaylı bir şekilde kapsayan özgeçmiş.

b. Tercih adayın hocaları ve direktörlerinden olmak üzere en az üç referansın isim, ünvan ve iletişim bilgileri. Burs kurulu adayın bildirdiği referansları kullanmamakta ve bu kişiler dışında kişilere de danışmakta özgürdür.

c. Burs için başvurulan programın adayın gelişimine nasıl katkıda bulunacağını açıklayan niyet mektubu.

d. Burs için başvurulan programdan/merkezden alınan kabul mektubu.

4. Başvuruların değerlendirilmesi:

TSRM Burs kurulu gönderilen başvuruyu inceleyip gerekli koşullara uyduğunu doğruladıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısında gündeme getirir. Başvuru gündeme getirildiği ilk yönetim kurulunda karara bağlanarak sonuç ilk başvuru tarihini izleyen 90 gün içerisinde adaya Burs Kurulu tarafından bildirilecektir. Burs başvurusunun kabul edilmemesi durumunda TSRM adaya veya herhangi bir üçünücü tarafa red gerekçesini bildirmekle yükümlü DEĞİLDİR.

5. Burs alan kişiler alınan eğitim programının tamamlanmasını izleyen 45 gün içerisinde gidilen klinik/merkezden alınan bir yazıyla programa tam olarak katıldıklarını bildirmekle ve programa katılmanın mesleki gelişimlerine olan katkılarını anlatan bir mektubu TSRM Burs Kuruluna iletmekle yükümlüdürler. Bu koşulların yerine getirilmemesi halinde TSRM verilen burs miktarını yasal faiziyle birlikte geri talep etme hakkını saklı tutar.

BAŞVURU ADRESİ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.