DUYURULAR

Değerli meslektaşlarım,
Ülkemiz gelişiyor, akademisyen sayımız artıyor.  Böyle olmakla birlikte ülkemizden çıkan yayınların sayısı artmakla birlikte yayınların gücü artmıyor.  Bunun bizim çözemeyeceğimiz çok nedenleri olmakla birlikte yapabileceklerimiz de az değil.  Bunlardan birisi Çok Merkezli Çalışmaların programlanması ve hayata geçirilmesidir.

Bu amaçla çalışmalarımız başlamıştır ve önümüzdeki günlerde bununla ilgili çalışma planları yayınlanacak ve katılımcı merkezlere çağrı yapılacaktır.  Bu grup çalışmaların sorumlusu Doç. Dr. Barış Ata'dır.

Sizlerden gelecek her türlü çok merkezli araştırma önerilerinin çok dikkatle değerlendirileceğini bilmenizi isterim.
Saygılarımla

Prof. Dr. Gürkan Uncu