Erzurum Regional Meeting – March 2014

Ovülasyon İndüksiyonu Kursu:

Oturum Başkanları:  Bünyamin Börekçi  -  Cemal Posacı

Program:

08:30 – 10:00

1. Ovülasyon indüksiyonuna genel bakış ve over rezervinin değerlendirilmesi –

20 dk- Bülent Urman

2. Polikistik over sendromunda ovülasyon indüksiyonu birinci tercih letrozol vs klomifen sitrat. 20 dk

Özlem Moraloğlu Tekin

3. Polikistik over sendromunda gonadotropin kullanımı –

20 dk – Gürkan Uncu

4. Polikistik over sendromunda ovülasyon indüksiyonunda adjuvan ilaç kullanımı – Metformin, steroidler ve diğerleri. – 20 dk

Berfu Demir Özturan

Tartışma

10:00 – 10:30 Ara

10:30 – 12:00: IVF için kontrollü ovaryan hiperstimülasyon – Temel bilgiler

1. Açıklanamayan infertilitede superovulasyon – IUI – 20 dk

Ahmet Zeki Işık

2. Kontrollü ovaryan hiperstimülasyonda GnRH analogları. – 20 dk

Bülent Haydardedeoğlu

3. Kontrollü ovaryan hiperstimülasyon için gonadotropin kullanımı, gonadotropin türü, protokol ve doz tayini. – 20 dk.

Gürkan Bozdağ

4. KOH siklusu monitörizasyonu – 20 dakika

Barış Ata

Tartışma

13:30 – 14:30:

1. Luteal faz desteği 20 dk.

Gürkan Bozdağ

2. Ovaryan hiperstimülasyon sendromunun öngörülmesi, önlenmesi ve yönetimi 30 dk

Barış Ata

14:30 – 15:00 Ara

15:00 – 16:30: Vaka örnekleri ile tartışma

Berfu Demir Özturan

Özlem Moraloğlu Tekin

Ahmet Zeki Işık

Gürkan Bozdağ

Bülent Haydardedeoğlu

Barış Ata