DUYURULAR

TSRM Üreme Genetiği Özel İlgi Grubu

Hoş Geldiniz

Teknolojik gelişmeler sayesinde genetik testler üreme alanında uzun yıllardır uygulanmakta olup hemen hemen her IVF ünitesi bu testleri kullanmaktadır. Özellikle akraba evliliği yüksek bir toplum olarak, monogenik hastalıkların eradikasyonunda önemli bir rol oynayan Preimplantasyon Genetik Tanı testleri, IVF teknolojisinin sadece infertil çiftlere değil, genetik hastalık taşıyıcısı çiftlere de uygulanması gereğini gündeme getirmiştir. Bu kapsamda Genetik Tanı ve IVF laboratuvarları arasındaki koordinasyonun güçlenmesi, uygulamaların standardizasyonunun sağlanması büyük önem taşımaktadır. TSRM Üreme Genetiği Özel İlgi Grubu olarak amacımız uluslararası alanda konunun uzmanları ile buluşmamızı sağlayacak sempozyumların düzenlenmesi, Çok merkezli araştırma projelerinin yapılması ve uygulamada standardizasyonun sağlanabilmesi amacıyla ülkemiz hukuki yapısı ve sağlık uygulamaları tebliğleri doğrultusunda “iyi uygulama kılavuzlarının” hazırlanmasıdır.

Bu kapsamda 18. Haziran 2022 tarihinde “TSRM Üreme Genetiği Sempozyumunu” gerçekleştiriyoruz. Genetik ve Kadın Doğum Uzmanları ve Embriyologları bir araya getirerek konularında uzman yerli ve yabancı konuşmacıların katılımıyla güncel teknolojileri bir arada tartışacağımız bir toplantı hedefledik. Taramadan tanıya üreme genetiğindeki yeni gelişmeleri izleyeceğimiz toplantı gündeminde; prekonsepsiyonel tarama, ekzom /genom teknolojileri, prenatal tanıda moleküler karyotipleme ve non invaziv tanı ile Preimplantasyon Genetik Test uygulamalarına yer verilecektir. Genetik dünyasındaki güncel biyoinformatik süreçlerin çalışmalara olan etkisini de konu alan toplantımıza değerli katılımlarınızı bekliyoruz.

 

TSRM Üreme Genetiği Özel İlgi Grubu Koordinatörü

Doç. Dr. Evrim Ünsal

      

 

 

18haz

18haz 2