DUYURULAR

Üreme Tıbbında Görüntüleme Özel İlgi Grubu

Hoş Geldiniz

Bu grubun amacı deneyimden bağımsız olarak jinekologların ultrason, MR gibi görüntüleme tekniklerini efektif olarak kullanabilmeleri için ek eğitimleri planlanmak ve görüntüleme tekniklerinin klinik uygulamalarında gelişmeyi sağlamak için araştırmaları teşvik etmektir.

Görüntüleme neden önemli ?
Jinekolojide görüntüleme, kliniği ve fizik muayeneyi tamamlayan araçlardandır. Jinekolojide görüntüleme ile tanısı konulabilen durumların/hastalıkların listesi her geçen gün artmaktadır. Görüntüleme, erken tanının, hastanın tedavisinin biçimlendirilmesinin, ameliyat öncesi planlama/haritalandırmanın en önemli basamağıdır. Ayrıca IVF tedavisinin tüm klinik aşamaları ultrason eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Ultrason kullanımına hakim olmanın hasta güvenliğini sağlamak ve komplikasyon oranlarını en aza indirmekte önemli etkisi vardır. Standart jinekolojik ultrason becerilerinin geliştirilmesi, 3boyut, sonohisterosonografi, doppler, MR tekniklerinin kulllanımının da eklenmesi ile birçok jinekolojik patolojinin birinci basamak tanı yöntemi invaziv yöntemlerin terkedilerek görüntülemenin ön plana geçmesini sağlamıştır. Grubumuz üreme tıbbı alanında görüntüleme tekniklerinin doğru kullanımını desteklemek ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

Grubumuza deneyim ve becerilerini geliştirmek isteyen, Üreme tıbbında görüntüleme alanında araştırma yapmak isteyen tüm meslektaşlarımızı davet ediyoruz.

Doç. Dr. Ayşe Seyhan
Üreme Tıbbında Görüntüleme Özel İlgi Grubu Koordinatörü

Üreme Tıbbında Görüntüleme Özel İlgi Grubu Ayşe SEYHAN (Koordinatör) Metin VURAL Cevdet BAYRAK Serdar AYDIN Engin TÜRKGELDİ

ETKİNLİKLERİMİZ

Detaylar için tıklayınız
10 Kasım 2022 - TSRM 2022 Kıbrıs Kongre Öncesi Kurs

TSRM Üreme Tıbbında Görüntüleme Özel İlgi Grubu TSRM 2022 Kongre Öncesi Kursun Ardından

Sevgili meslektaşlarımız,

TSRM’nin özel ilgi alt gruplarından biri olan Üreme Tıbbında Görüntüleme Grubu’nun derneğimizin 10 – 13 Kasım 2022’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde , 10.Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi kapsamında düzenlediği ‘Jineloloji’de Görüntüleme’ kursuna olan yoğun ilgi ve katılımınız için teşekkür ederek başlamak istiyoruz.

Kursumuzun başarısında, alanında deneyimli birbirinden değerli konuşmacılarımızın ve meslektaşlarımızın dikkatinin hiç dağılmadan takip etmesini sağlayan interaktif sunumlarının katkısı büyüktü.
Toplantımıza öğrenim hedeflerimizi belirledikten sonra Leuven Universitair Ziekanhuis’den Prof Dr Thierry Van Den Bosch ile başladık. Prof Dr Thierry Van Den Bosch’un jinekolojik hastalıkların ultrason ile tanısı konusunda 200’e yakın saygın dergilerde makalesi bulunmaktadır. Ayrıca tanı yöntemi olarak ultrason kullanılması ile ilgili hepimizin bildiği rehber ve protokol oluşturan gruplarda yer almış ve liderlik yapmıştır. İlk konuşmasında tek basamakta ya da başka bir deyişle bir kez doktor muayenesi ile kadın fertilitesi ilgili tüm durumların değerlendirilmesinden görseli zengin sunumunda bahsetti. Takiben Koç Üniversitesi Hastanesi’nden Doç.Dr Engin Türkgeldi, konjenital uterin anomalilerle ilgili teorik kısmını detaylı anlattıktan ,kendi vakalarının ultrason görüntüleri üzerinden katılımcılarla tanı ve yönetim esaslarını tartıştı.

Daha sonra tanısı ne yazık ki en çok atlanan ve geciken jinekolojik hastalıklardan olan endometriozisin ultrasonografik olarak basamak basamak tanısına giden standardize edilmiş yolu katılımcılarımızla birlikte ilerledik. Bilgilerimizi pekiştirmek için bu teorik sunumun arkasından Amerikan Hastanesi’nden endometriozis cerrahisinde ve yönetiminde engin deneyimi olan Prof Dr Bülent Urman, farklı kliniklerle başvuran hastalarının görüntülemelerini ve hastalığın yayılımının nasıl haritalandrılması gerektiğini paylaşarak, katılımcılarla interaktif şekilde endometriozisin yönetimindeki farklılıkları bizlere gösterdi.

Morphological Uterus Sonographic Assessment (MUSA) çalışma grubunun lideri olan Prof Dr Thierry Van Den Bosch’un adenomyozis tanısı ile ilgili adeta görsel şölen denilebilecek sunumu sonrası adenomyozis tanısında çığır açan makalenin yazarı olan doktor Thierry’e soru yağmuruna tutma fırsatı bulduk.

University College London Hospital’dan uluslarası jinekolojik endoskopi derneklerinin yönetim kurullarında ve ESHRE endometriozis rehber oluşturma grubunda bulunmuş olan Prof Dr Ertan Saridogan da bizlerle vakalar üzerinden bilimsel kanıtlar eşliğinde adenomyozis hastalarının görüntülemesi ve yönetimi hakkında deneyimlerini paylaştı.

Yine infertilite polikliniklerinde sıklıkla karşılaştığımız myomların, haritalanması, yönetiminde halen devam eden tartışmaları, cerrahisindeki zorluklar ve ipuçlarını Hacettepe Üniversitesi’nde Doç. Dr Sezcan Mümüşoğlu ile değerlendirdik.
Konuşmalar sonrasında hands-on 3D ultrason görüntü alma prensipleri üzerinde çalışma imkanı bulduk. Öğrenim hedeflerimizi tamamlayarak, yaptığımız eğitimin kalitesi ve geri dönüşünden mutlu olarak kursumuzu kapattık.
Her düzenlediğimiz toplantının bir öncekinden daha iyi olması hedefiyle önümüzdeki yılda da eğitimlerimiz devam edecektir.
 

Doç. Dr. Ayşe Seyhan
Üreme Tıbbında Görüntüleme Özel İlgi Grubu Koordinatörü

16 Nisan 2022 - Adana Bölge Toplantısı

Sevgili meslektaşlarımız,

TSRM’nin özel ilgi alt gruplarından biri olan Üreme Tıbbında Görüntüleme Grubu’nun ilk toplantısını 16 Nisan 2022’de Adana’da gerçekleştirdik. Sizlere öncelikle bu grubun amacından ve neden bu grubun kurulmasını istediğimizden bahsetmek istiyoruz. Üreme Tıbbında Görüntüleme Grubu’nun amacı deneyimden bağımsız olarak jinekologların ultrason, MR gibi görüntüleme tekniklerini efektif olarak kullanabilmeleri için ek eğitimleri planlanmak ve görüntüleme tekniklerinin klinik uygulamalarında gelişmeyi sağlamak için araştırmaları teşvik etmektir. Hepimizin bildiği gibi jinekolojide görüntüleme, kliniği ve fizik muayeneyi tamamlayan araçlardandır. Jinekolojide görüntüleme ile tanısı konulabilen durumların/hastalıkların listesi her geçen gün artmaktadır. Görüntüleme, erken tanının, hastanın tedavisinin biçimlendirilmesinin, ameliyat öncesi planlama/haritalandırmanın en önemli basamağıdır.


Adana’da düzenlediğimiz ‘Jinekolojik Görüntülemenin Püf Noktaları ve Üreme Tıbbındaki Yeri’ başlıklı toplantımız hem Jinekoloji hem de Radyoloji bölümlerinden yerli ve yabancı konuşmacılara ev sahipliği yaptı. Toplantının hedefi görüntüleme tekniklerinin doğru kullanımını desteklemek ve geliştirmek olup, programımıza Polonya’dan Dr. Inga Ludwin ile ‘Jinekolojik Ultrasonun Temel Prensipleri ‘ konusuyla başladık. Dr Inga Ludwin ultrason cihazının fiziksel özellikleri, 2 boyutla ultrason imajlarının optimizasyonu,normal anatominin değerlendirilmesi, 3 Boyutlu jinekolojik ultrason görüntüsü alma ve değerlendirmesi zor olgularda farklı ultrason yazılımları ile imaj elde edilmesi konularını içeren hem görüntü hem içerik olarak çok kapsamlı bir sunum yaptı. Takiben Koç Üniversitesi Hastanesi’nden Prof Dr Gürkan Bozdağ, fertilite değerlendirmesinde ultrasonun yeri ile ilgili detaylı bir konuşma yaptı. Ultrason ile görüntülemeyle uterin konjenital/edinsel anomalilerinin , implantasyonu olumsuz etkileyebilecek tüm patolojilerin, over rezervi, ovulasyon durumu ve tubal patensin gözden geçirilebildiğini ve hastanın tek doktor ziyaretinde neredeyse fertilite ilgili tüm durumların değerlendirilmesinin doğru ultrason görüntülemesi ve teknikleri ile mümkün olduğunu bizlere gösterdi. Prof Dr Artur Ludwin ise son zamanların tartışmalı konularından konjenital uterin anomalilerin farklı cemiyet ve otoritelerin( ESHRE/ESGE, ASRM, CUME) sınıflandırılmasındaki ayrılıkları özellikle uterin septum ve T-shaped uterus odaklı olarak tartıştı. ESHRE/ESGE sınıflamasının yayınlanmasını ile uterin septum tanısı konulan ve histeroskopi yapılan hasta sayısındaki aşırı artışa dikkat çekerek, ASRM ve CUME tanı kriterlerine göre uterin septum insidansını karşılaştırdı. Septum rezeksiyonu ile ilgili RCT yorumlanarak, çalışmanın kritik eleştirisi verimli bir şekilde yapıldı. T- shaped uterusun ESHRE/ESGE kriterlerinin subjektivitesine ,histeroskopi ile yönetiminin öncesi-sonrası çalışmalar temel alınarak yapıldığını ve randomize kontrollü çalışma olmadığından T-shaped uterusa histeroskopik metroplasti ile müdahale edilmesinin kanıta dayalı olmayan bir uygulama olduğuna dikkat çekti. Verimli ve interaktif tartışmalarla toplantımızın ilk kısmını kapayarak ikinci kısıma Radyoloji bölümünden Dr Cevat Bayrak ile başladık. Fertilite değerlendirilmesinde sıklıkla başvurulan Histerosalpingografi (HSG)’nin raporu okuyarak değil filmi okuyarak yorum nasıl yapılırı zengin HSG arşivini paylaşarak bizlere anlattı. HSG’de, uterin kavitenin tam karşıdan görüntülenmesinin yanlış pozitiflik ve negatifliği en aza düşürdüğü, C kollu dijital röntgen cihazı kullanılması, işleme bağlı komplikasyonları azaltmak ve hasta konforunu arttırmak için hastaya uygun yeni nesil kateter seçimi gibi HSG çekim tekniklerinin önemi tartışıldı. HSG’nin sadece tanı aracı olmadığı ve proximal tubal oklüzyonda tedavi amacıyla kornual kateterizasyon ile selektif salpingografi örneklerini izledik. Prof Dr Esra Bulgan ile de standart jinekolojik ultrason becerelerinin geliştirilmesi ile submuköz myomların histeroskopi öncesi haritalanmasının, kompleks cerrahilerin, operasyon süresinin, sıvı yüklenme ve inkomplet myom çıkarılma olasılığını öngörebileceğini değerlendirdik.

Toplantının 3. bölümündeyse endometriozis ve adenomyozis tanısında transvajinal ultrasonografi (TVUSG) ve Manyetik rezonans (MR) ile görüntüleme yöntemlerini konuştuk. Endometriozisin reprodüktif dönemdeki 10 kadından 1’inde bulunduğu ön görülmesine rağmen semptomların başlamasından tanıya kadar geçen süre 7-12 yıl arasında bildirlmektedir. Endometriozis tanısı için aktif bir araştırma yapılmadığı takdirde 10 endometriozisli hastadan 6 tanesinin tanısı atlanmaktadır. Her ne kadar endometriozis ve adenomyozisin günümüzde kabul gören altın standart tanı yöntemi laparoskopi ve histolojik örnekleme olsa da laparoskopinin invaziv natürü ve tüm şüpheli olgulara uygulanmasının sağlık sistemlerinin üzerine yükü nedeniyle hastalığın tanısı çıkmaza girmektedir. Günümüzde görüntüleme teknikleri ile endometriozis tanısı güvenle konulabilmektedir. Endometriozisin görüntüleme ile erken tanısı hastalığın yönetimini ve cerrahi uygulanacak olgularda odakların haritalanmasını sağlar. Böylelikle cerrahinin ve multidisipliner yaklaşımın planlanmasından, hasta bilgilendirmesine ve hastadan alınacak onama kadar hazırlık imkanı sağlanır.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nden Radyoloji Uzmanı Dr Mihriban Alkan, derin infiltran endometriozisin tanısını bakmak ile görmek arasındaki farkı keşfettiğimizde derin infiltran endometriozis nodüllerini ultrason ile görüntüleyebileceğimizi gösterdi. Klinik olarak şüphelendiğimiz hastalarda ultrasonun dinamik görüntüleme yöntemi özelliğini kullanarak overlerin pelvik yan duvarlara, birbilerine veya medialde uterus fikse olduğu durumlarda, rektum/rektosigmoidin vajen , posterior serviks ve uterus posterioru boyunca serbest hareket ettiğinin(sliding işareti) gözlenmemesi derin infiltran endometriozis açısından alarme edici olmalıdır. TVUSG ile sistematik olarak pelvik posterior ve anterior kompartmanın tarayarak ve ipuçlarını doğru değerlendirdiğimiz takdirde endometriozis tanısı kolaylıkla konulabilir.

VKV Amerikan Hastanesi’nden radyoloji uzmanı Dr Metin Vural ise MR ile endometriozisin tanısında optimum hazırlık aşamasından, doğru kesitlerin alınmasının önemini, pelvik ve ekstrapelvik endometriozis nodüllerinin görüntülenmesinin esaslarını tartıştı.

Takiben adenomyozisin TVUSG ile tanısını MUSA kriterleri eşliğinde konuşup, görüntüler üzerinden katlımcılarla interaktif olarak öğrenilen kriterlerin üzerinden geçtik. Başkent Üniversitesi’nden Prof Dr Erhan Şimşek moderatörlüğünde değerli 2 hastamızın katılımıyla canlı ultrason yapabilme imkanı bulduk. Ayrıca ultrason cihazları üzerinde daha önce kaydettiğimiz imajlar üzerinde tüm katılımcılarımızla 3D konstuksiyonunun farklı yazılımlarla nasıl yapılacağı konusunda hands-on pratik yaptık.

Hibrid formatta yapılan toplantı, jinekoljide sıklıkla karşılaşılan durumları kapsayarak ,alanında deneyimli ve stimule edici birbirinde değerli konuşmacılarla siz değerli katılımcıları bir araya getirdi. Görüntüleme yöntemlerini doğru ve daha iyi kullanımını sağlayarak geliştirmeyi hedeflediğimiz toplantılarımız devam edecektir.

Sizleri derneğimizin 10 – 13 Kasım tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Elexus Otel’de yüzyüze yapılacak olan 10.Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresinde yine alanında yetkin yabancı konuşmacıları canlı dinleyeceğimiz ‘Jineloloji’de Görüntüleme’ kursuna davet ediyoruz.
 

Doç. Dr. Ayşe Seyhan
Üreme Tıbbında Görüntüleme Özel İlgi Grubu Koordinatörü
Toplantımızdan Kareler