DUYURULAR

Dosyalarımız

TSRM Uygulama Kılavuzları 2016   Uygulama Kılavuzları 2016
 • Yardımla Üreme Teknikleri 2011
 • Erkek İnfertilitesinde Genetik Değerlendirme
 • Embriyo Kriyoprezervasyonu
 • Polikistik Over Sendromu (PKOS)
 • Üreme Perspektifinden Kök Hücre ve Germ Hücrelerine Bakış
 • Araştırma Makalelerinin Kritik Analizinde Metodolojik Kavramlar
 • IVF Laboratuarları Uygulama Rehberi

TSRM Kanıta Dayalı Uygulama Rehberleri 2016    Kanıta Dayalı Uygulama Rehberleri 2016
 • Nedeni Açıklanamayan İnfertilitede Yaklaşım Kılavuzu (30 Kasım 2015)
 • Luteal Faz Desteği Kılavuzu (30 Kasım 2015)
 • Polikistik Over Sendromunda Infertilite Yönetimi (30 Kasım 2015)
 • Üremenin Korunması Kılavuzu (30 Kasım 2015)
 • OHSS: Önlem ve Tedavi Kılavuzu (30 Kasım 2015)
 • Tekrarlayan IVF başarısızlığı
 • Embriyo Kriyoprezervasyonu
 • Tekrarlayan Gebelik Kayıplarına Kanıta Dayalı Yaklaşım
 • PGT Preimplantasyon Genetik Tarama
 • TSRM Görüşü - KOH Protokolleri ve Doz Seçimi
 • PKOS'da Ovulasyon İnduksiyonu
 • Endometriozisle İlişikli İnfertilitenin Yönetimi

TSRM Hasta Onam Formları 2016    Hasta Onam Formları 2016
 • Rahim Alınma Ameliyatı Histerektomi
 • Leep
 • Ameliyat ile Doğum.Sezaryen
 • Dış Gebelik Ameliyatı
 • Gebelik Takibi
 • Jinekolojik Onkolojik Cerrahi Girişimler
 • Yardımcı Üreme Teknikleri
 • Rahimden Myom Alınması Myomektomi
 • Tanısal Erken Gebelik Girişimleri
 • Tanısal Girişimsel Operatif Diagnostik. Histereskopi
 • Tanısal Girişimsel Operatif Diagnostik. Laparoskopi
 • Tanısal Rahim içi Girişim Kürtaj
 • Urojinekolojik Cerrahi Girişimler
 • Yumurtalık Hastalıkları Cerrahi Tedavisi

TSRM Tüzük ve Yönergeler 2016   Tüzük ve Yönergeler
 • Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği (2005)
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 6 Ocak 2011
 • Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi
 • Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği (2010)
 • ÜYTE Hakkında Yönetmelik! (6 Mart 2010)
 • 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun
 • 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği (Son Hali - 2006)
 • Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2010)
 • Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (Son Değişiklikler - 2009)
 • 2008 Bütçe Uygulama Talimatı
 • 2008 SUT Uygulaması Hakkında Duyuru
 • 2008 SGK Genelgesi
 • 2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT)
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği (2006)

TSRM Tanı ve Tedavi Şemaları 2016    Tanı ve Tedavi Şemaları
 • Tubal Faktöre Bağlı İnfertilite
 • Koh Protokol Seçimi Akış Şeması
 • Açıklanamayan İnfertilite Şeması
 • Oligo / Anovulasyona Bağlı İnfertilite
 • Laparoskopi İle Tanı Konulmuş Endometriozis
 • İnfertilitenin Değerlendirilmesi
 • Erkek Faktörüne Bağlı İnfertilite
 • Uterin Faktöre Bağlı İnfertilite

TSRM Yararlanılabilecek Çeşitli Sunumlar    Çeşitli Sunumlar
 • 2008-2009 Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu
 • Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Spermin Rolünü
 • Septum
 • Uterus 2D Ultrason ile Değerlendirilmesi
 • Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlıkların
 • Embryo Kriyopreservasyonu
 • Ne Zaman ART?
 • Klomifene dereceli Pcos Olgularının Yönetimi
 • İntrauterin Adezyonları
 • İnfertilite Tedavisi Kanıta Dayalı Yaklaşımı
 • İnfertilite Tanı ve Tedavi Guidline'ları
 • İmplantasyon
 • ART Öncesinde Optimal Araştırma
 • Ovülasyon Faktörünün Değerlendirilmesi (SWF)
 • Doğru Spermin Seçilmesi (SWF)
 • Tuboperitonel Faktör Değerlendirme (SWF)