DUYURULAR

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin Tarihi Uzadı!

Değerli meslektaşlarım, ÜYTE yönetmeliğinde belirtilen fiziksel koşullara uyum için son tarih 06.03.2014'den 01.10.2014'e ertelenmiştir. Kararı ilişikteki Resmi gazetede görebilirsiniz.  Bu tarihe kadar yeni bir yönetmelik çıkması beklenmekte ve yeni yönetmeliğin hazırlanmasında, 16.02.2014 tarihinde yaptığımız toplantıda alınan kararların Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınması için şimdiye kadar yaptığımız çabalar devam edecektir.
Saygılarımla


Prof. Dr. Gürkan Uncu
TSRM YK Başkanı


Screenshot 1