DUYURULAR

16 Şubat Sektörel Toplantımızın Ardından

Değerli meslektaşlarım,

16 Şubat 2014 tarihinde ÜREME SAĞLIĞI PLATFORMU toplantımızı büyük katılımla gerçekleştirdik. TSRM'nin başını çektiği bu platforma Üreme Tıbbı Derneği, Klinik Embryoloji Derneği ve Özel Tüp Bebek Merkezleri Derneği yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ÜYTE merkez sorumluları, çalışanları, ÜYTE sertifikalı/sertifikasız uzman arkadaşlarımız katılarak büyük destek verdiler.

Toplantının başında sonuna kadar ÜYTE merkezleri ve sertifikasyon başta olmak üzere tüm sorunlar ayrıntılı olarak tartışıldı.

Toplantı sonunda dernek başkanları, genel sekreterleri ve raportörler olarak toplanılarak alınan kararların rapor olarak hazırlanması ve Sağlık Bakanlığı'na arz edilmesine karar verilmiştir. Yaklaşık 7-10 içinde yazılacak bu rapor sizinle en kısa sürede paylaşılacaktır.

Şi̇mdilik bu toplantıdan size bildirmek  istediğim en önemli bilgi Sağlık Bakanlığı tarafından, 6 mart 2010 tarihinde yayımlanan ÜYTE Yönetmeliğiinin eksik ve uygulamada sıkıntılı taraflarının olduğunun kabul edilmesi ve YENİ BİR YÖNETMELİK TASLAĞI'nın hazırlanmakta olduğu bilgisinin tarafımıza iletildiğidir. Toplantı sürecinde kendilerine, yeni taslak hazırlanırken ÜREME SAĞLIĞI PLATFORMU ve bu platformu oluşturan dernek organlarıyla birlikte çalışmalarının sorunun çözümüne büyük katkı sağlayacağı vurgulanmıştır ve kendileri tarafından da birlikte çalışmanın sonucu olumlu etkileyeceği ve bu konuda çaba gösterecekleri ifade edilmiştir. Ayrıca bugün gündeme aldığımız ve ayrıntılı tartıştığımız konuların, Sağlık Bakanlığı'nın değerli bürokratları tarafından çok dikkatlice not alındığını bilmenizi ve tarafımızdan hazırlanarak arz edilecek raporun da aynı ciddiyetle dikkate alınacağının yetkililer tarafından ifade edildiğini de bilmenizi isterim.

Toplantıya katılamayan meslektaşlarımızın bundan sonra yazacakları öneriler tarafımızdan dikkatlice değerlendirilecek ve rapora eklenecektir.

Ancak birlikte başarabiliriz.

Sevgi ve saygılarımla

Prof.Dr.Gürkan Uncu

TSRM YK Başkanı