Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Değerli Genel Kurul Üyeleri,

3 Kasım 2018 tarihinde Dernek merkezinde, gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 8-11 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi ile eş zamanlı olarak yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının gündeminde aşağıdaki hususların yer alması kararlaştırılmıştır.

1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. İstiklal Marşının Okunması
3. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi; Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı ve Divan Yazman Üyelerinin seçilmesi,
4. Dernek yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, dernek faaliyetleri hakkında bir sunum yapılması,
5. Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi,
6. Derneğin 2018-2020 bütçe teklifinin okunması,
7. Faaliyet ve denetleme raporlarının görüşülmesi, onaylanması, yönetim kurulunun ibrası,
8. 2018-2020 bütçe teklifinin görüşülmesi, onaylanması,
9. 2018 - 2020 yılı üyelik aidatlarının saptanması,
10. Gayrimenkul alım ve satımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği adında “Türk” kelimesinin kullanılması için başvuruda bulunmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12. Dernek Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Etik Kurulu üyeliklerine aday Dernek üyelerinin belirlenmesi,
13. Yeni dönem Dernek Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Etik Kurulu üyelerinin gizli oylama açık tasnif usulüyle seçimi, Kurullara seçilen asil ve yedek üyelerin tespiti, duyurulması,
14. Dilek ve Temenniler,
15. Kapanış.

 

Yukarıda sayılan kararların alınması amacıyla olağan genel kurulunun 3 Kasım 2018 tarihinde toplanabilmesi için öncelikle dernek yönetim kurulu bu konuda bir karar alınmış, toplantı gündemi derneğin web sitesinde ilan edilmiştir.

İlk genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadığından, toplantımız 10 Kasım 2018 tarihinde saat 16:00’da gerçekleştirilmektedir.