Prof Dr Ahmet Zeki IşıkDeğerli üyelerimiz,

Derneğimizin olağan genel kurulu ile kongre etkinliğimizin senkronize edilmesi amacıyla yaptığımız olağanüstü genel kurulumuzda hem gerekli tüzük değişikliklerini yaptık hem de derneğimizin daha güçlü, dinamik ve üretken olması adına sivil toplum kuruluşlarına ve özellikle camiamızdaki diğer derneklere de örnek teşkil edeceğini umduğumuz yenilikler getirdik.

Öncelikle çok başarılı olduğunu düşündüğüm ve geri bildirimleri de bu yönde olan 2014 ve 2016 kongrelerini gerçekleştiren Prof. Dr. Gürkan Uncu hocamız tamamlayacağı 1 yılı olmasına rağmen kongre içinde genel kurulu yapmak ve tüzük değişikliklerini de gerçekleştirmek daha önemlisi de genç bir ekip oluşturmak adına yönetimden ayrıldı.  Bu yüksek çıtalı dönemlerin devamında zorlanacağımız kesin.  Ama çok daha güzel bir hamle ile uzun yıllardır dernek yönetiminde gerek başkanlık gerekse diğer önemli görevlerde bulunmuş hocalarımız, Prof. Dr. Bülent Urman, Prof. Dr. Faruk Buyru, Prof Dr. Hakan Yaralı, Prof. Dr. Cemal Posacı, Prof. Dr. Sedat Kadanalı ile beraber Gürkan Uncu hocamız tüzüğümüzdeki değişikliğin cevaz vermesi ile yeni seçilen yönetim kurulunun danışma kurulunu oluşturdular.   Bu arada yönetimimiz yine diğer derneklerde bir eksiklik olarak gördüğümüz kadın yönetim kurulu üyesi eksikliğini çok sayıda kadın aday göstererek aştı ve yönetim kurulu listemiz 5 kadın üyemizle çok sesli bir hüviyet kazandı hepsine başarılar diliyoruz.

20/11/2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ve takip eden yönetim kurulu sonucu aşağıdadır;

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Yönetim Kurulu Ahmet Zeki Işık, Esra Bulgan Kılıçdağ, Ömer Erbil Doğan, Gürkan Bozdağ, Barış Ata, Hüseyin Yeşilyurt, Başak Balaban, Mehtap Polat ve Berrin Avcı’nın katılımıyla toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır:

  1. Ahmet Zeki Işık’ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yakup Kumtepe’nin 2. Başkanlığa, Ömer Erbil Doğan’ın Sekreterliğe, Gürkan Bozdağ’ın Saymanlığa, Esra Bulgan Kılıçdağ, Barış Ata, Hüseyin Yeşilyurt, Cem Somer Atabekoğlu, Berfu Demir, Engin Oral, Başak Balaban, Mehtap Polat ve Berrin Avcı’nın yönetim kurulu üyeliğine getirilmesine,
  2. Tüzüğün 11. maddesinin 21. bendi uyarınca, Dernek Danışma Kurulu’nda Gürkan Uncu,  Bülent Urman, Sedat Kadanalı, Faruk Buyru ve Cemal Posacı ve Hakan Yaralı’nın görevlendirilmelerine ve alınan bu kararın adı geçenlere usulünce bildirilmesine, karar verilmiştir.

Olağanüstü genel kurul sonucunda görev dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.   Yeni dönemin camiamıza hayırlı olmasını diliyor hepinize saygılar sunuyorum

Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık

TSRM Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu    
Asil Üyeler   Yedek Üyeler
Ahmet Zeki IŞIK   Süleyman AKARSU
Yakup KUMTEPE   Nur Pınar ÇİMEN
Ömer Erbil DOĞAN   Mehmet Aral ATALAY
Gürkan BOZDAĞ   Ayşen BOZA
Barış ATA   Yunus AYDIN
Esra Bulgan KILIÇDAĞ   İnan İlker ARIKAN
Başak BALABAN   Gerçek AYDIN
Hüseyin YEŞİLYURT   Hüseyin BAŞ
Berfu DEMİR   Funda Çırak GÖDE
Engin ORAL   Arif Serhan CEVRİOĞLU
Cem Somer ATABEKOĞLU   Jale GÜRLÜLER
Mehtap POLAT   Mehmet BÜLBÜL
Berrin AVCI   Selin ÖZALTIN
     
Denetim Kurulu    
Asil Üyeler   Yedek Üyeler
Işıl KASAPOĞLU   Servet Özden HACIVELİOĞLU
Hüsnü GÖRGEN   Ramazan MERCAN
Tansu KÜÇÜK   İhsan ATABAY
     
Disiplin Kurulu    
Asil Üyeler   Yedek Üyeler
Lale Karakoç SÖKMENSÜER   Özlem EVLİYAOĞLU
Aylin KARAHASAN   Yaprak ÜSTÜN
Orhan ORHAN   Dilek UYGUR
     
Etik Kurul    
Asil Üyeler   Yedek Üyeler
Cemal POSACI   Ayşe Seyhan ATA
Serdar GÜNALP   Tayfun ÖZÇAKIR
Nedim ÇİÇEK   Ali İsmet TEKİRDAĞ
Koray ELTER   Orhan ÜNAL
Aycan IŞIKLAR   Erhan ŞİMŞEK