8 KASIM 2018, PERŞEMBE
USG KURSU
09:00
13:00
Jinekolojik ultrasonu daha etkin nasıl kullanabiliriz?
Kurs Direktörleri: Stefano Guerriero, Ayşe Seyhan
09:00
09:15
AÇILIŞ
09:15
09:45
İnfertil hastanın değerlendirilmesinde TVUSG-başka birşeye gerek var mı?-antral folikül sayımı, uterusun ve fallop tüplerinin değerlendirilmesi
Ayşe Seyhan
09:45
10:00
Tartışma
10:00
10:20
Adenomyozisin iki ve üç boyutlu ultrasonla tanısı
Engin Türkgeldi
10:20
10:30
Kahve Molası
10:30
13:00
Endometriosis hastasının ultrason ile  görüntülenmesi-overler, ön kompartman, rektosigmoid ve arka kompartman, ultrason videoları ve tartışma, vakalar üzerinde ultrason
Stefano Guerriero

 

8 KASIM 2018, PERŞEMBE
HİSTEROSKOPİ KURSU
09:00
11:35
Kurs direktörleri: Erbil Doğan, Mete Çağlar
09:00
09:20
Histeroskopide hasta ve operasyon hazırlığı
Mete Çağlar
09:20
09:40
Intrauterin adezyonların tedavisi
Murat Özekinci
09:40
10:00
Intrakaviter lezyonların histeroskopik tedavisi
Bahadır Saatli
10:00
10:20
Septum rezeksiyonu

Esra Bulgan Kılıçdağ

10:20
10:30
Kahve Molası
10:30
10:50
Histereskopik morsellasyon – myosure
Barış Ata
10:50
11:10
İstmoselin histeroskopik tedavisi
Ahmet Zeki Işık
11:10
11:30
Histeroskopide komplikasyonların yönetimi
Gülnur Özakşit
11:20
11:35
Tartışma
11:35
13:00
Video olgu sunumları

 

8 KASIM 2018, PERŞEMBE
EMBRİYO TRANSFERİ KURSU
09:00
13:00
Kurs direktörleri: Ahmet Zeki Işık, Sedat Kadanalı
09:00
09:30
Kanıta dayalı tıp perspektifinde embriyo transfer başarısını etkileyen faktörler
Sedat Kadanalı
10:00
10:30
Hangi gün yapalım , ardışık transfer anlamlı mı?
Gamze Sinem Çağlar
10:30
11:00
Kahve Molası
11:00
11:30
Taze ile donmuş-çözülmüş embriyo transferi arasında fark var mı?
Sami Gürbüz
11:30
12:00
ET pratiğinde gelecek ne vadediyor?
Kübra Boynukalın
12:00
13:00
Simulatörle Çalışma

Ahmet Zeki Işık, Sedat Kadanalı, Gamze Sinem Çağlar, Barış Ata, Sami Gürbüz, Kübra Boynukalın

 

8 KASIM 2018, PERŞEMBE
IFFS PCC WORKSHOP
08:45
17:00
Ovarian Stimulation and Research Methods
08:45
09:00
Welcome and course introduction
Richard Kennedy
09:00
09:40
Contemporary approaches to ART stimulation
Basil Tarlatzis
09:40
10:00
OHSS – – can this be avoided
Richard Kennedy
10:00
10:30
Luteal phase support and Freeze all
Paul Devroey
10:30
11:00
Coffee Break
11:00
11:30
POI and poor responders
Basil Tarlatzis
11:30
12:00
Adjuvants in ART
Richard Kennedy
12:00
13:00
Problem cases in ovarian stimulation and IVF
Delegates and Panel
13:00
14:00
Lunch
14:00
14:30
How to do a research study
Basil Tarlatzis
14:30
15:00
How to interpret research evidence
Richard Kennedy
15:00
15:30
How to write a paper
Paul Devroey
15:30
17:00
Group work to develop a research proposal & presentational skills
Delegates and Panel
17:00 Course conclusion and feedback
Paul Devroey

 

9 KASIM 2018, CUMA
FERTİLİTE YOGASI KURSU
Eğitmenler: Merlinda Aluş Tokat, Sevcan Fata
10:30
10:35
Açılış ve Tanışma
Merlinda Aluş Tokat, Sevcan Fata
10:35
10:50
Fertilite Yogasının Pelvik Vaskülarizasyona ve Hormonlara Etkisi
Sevcan Fata
10:50
11:15
Fertilite Yogasının Psikososyal Etkisi ve Sakral Çakra
Sevcan Fata
11:15
11:30
Kahve Molası
11:30
11:45
Pranayama yoga – Fertilitede Nefes Egzersizleri Önemli mi? Yoga Nidra
Sevcan Fata
11:45
12:00
Meditasyonun Önemi
Sevcan Fata
12:00
12:30
Bireysel Yoga Hareketleri
Merlinda Aluş Tokat, Sevcan Fata
12:30
12:45
Eşle Yoga Hareketleri
Merlinda Aluş Tokat, Sevcan Fata
12:45
13:00
Kursun değerlendirilmesi ve kapanış
Merlinda Aluş Tokat, Sevcan Fata

 

FERTİLİTE YOGASI KURSU(9 Kasım 2018, Cuma)
Eğitmenler: Merlinda Aluş Tokat, Sevcan Fata
Kursun amacı Fertilite alanında çalışan sağlık profesyonellerinin fertilite desteği alan çiftlerin rahatlamasını sağlamak ve üreme organlarına giden kan akımını artırmak amacıyla uygulayabilecekleri fertilite yogası hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
Eğitimcilerin Adı Soyadı Doç.Dr. Merlinda Aluş Tokat, Arş.Gör. Sevcan Fata
Eğiticilerin kurs konusuyla ilişkili özgeçmişi Doç.Dr. Merlinda Aluş Tokat
The Hypnobirting Institute’den Hipnobirthing, Hipnofertilite ve İnfertilite Hemşireliği sertifikasına sahiptir. İnfertilite alanında yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı yapmış olup, yapmaya da devam etmektedir. Aynı zamanda konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları mevcuttur.
Arş.Gör. Sevcan Fata
Doktora tezi “Hipnofertilite felsefesine dayalı verilen eğitimin In Vitro Fertilizasyon tedavisi gören kadınların fertilite hazıroluslukları, kortizol düzeyleri ve gebelik sonuçlarına etkisi”dir. The Hypnobirting Institute’den Hipnobirthing, Hipnofertilite, National Guild of Hypnotists’den Hipnoterapist, Yoga Gro’dan Fertilite Yogası, Institute of Somatic Therapy’den Fertilite Masajı ve Koç Üniversitesi’nden İnfertilite Hemşireliği sertifikasına sahiptir. Royal College of OObstetricians and Gynaecologists’ten “Subfertility and Assisted Reproductive Therapy” kursunu almıştır. Fertilite alanında yayınları mevcuttur.
Eğitim Yöntemi Sunumlar, grup tartışmaları, yoga hareketleri kullanılacaktır.
Kurs için gerekli malzemeler Rahat kıyafet
Kursa katılım için ön-koşul Hemşire, doktor ve embriyologlar katılabilir.

FERTİLİTE YOGASI KURS AFİŞİ