Sözel Sunum Ödülleri:

Birincilik Ödülü:

Haploid Cell Assessment Approach : Predictive Value of Spermatogenesis Biomarkers

Süleyman Aktuna, Evrim Ünsal, Merve Aydın, Leyla Özer, Ahmet Atik, Türker Duman, Aysu Baltacı, Volkan Baltacı

İkincilik Ödülü:

Effect Of Lycopene On Oxidative Ovary-Damage İnduced By Cisplatin İn Rats

Nur Gözde Kulhan, Nahit Ata

Üçüncülük Ödülü:

Granulosa cells of natural cycles have higher viability, steroidogenic activity and LH-R compared to stimulated cycles

Gamze Bildik, Nazlı Akın, Ayşe Seyhan, Yashar Esmeailian, Kayhan Yakın, Ipek Keles, Basak Balaban, Barış Ata, Bülent Urman, Özgür Öktem

Poster Bildiri Ödülleri:

Birincilik Ödülü:

Leptin Receptor Expression in Ectopic endometrial cells in endometriosis

Sefa Arlıer, Sadık Kükrer

İkincilik Ödülü:

Sperm Mikrotübül Proteinlerinin Sperm Dna Fragmantasyonu ve Anöploidi Oranlarının İlişkisi

Özcan Budak, Elvan Şahin, Nurettin Cengiz, Arif Serhan Cevrioğlu, Nermin Akdemir, Mehmet Süha Bostancı, Gürhan Güney

Üçüncülük Ödülü:

Art Yapilan Hastalarda 3d Ultrasonografik Ölçümler Gebeliği Öngörebilir mi?

Meral Işık, Meral Ortakcı Bulcak, Sevinç Armahan, Gönül Özel, Esra Uyar, Deniz Usal, Tayfun Bağış

Video Sunum Ödülleri:

Birincilik Ödülü:

Hidrosalpinks Olgusuna Histeroskopik Kornual Blokaj

Funda Göde, Ahmet Zeki Işık, Hakan Kozinoğlu

İkincilik Ödülü:

Laparoscopic Repair of a Symptomatic Post-Cesarean Section Uterine Scar Defect

Ali Yavuzcan

Üçüncülük Ödülü:

Laparoscopic Repair Of A Symptomatic Post-Cesarean Section İsthmocele İn Seconder İnfertile Patient :Video Case Report

Mete Çağlar, Aygün Hamidova, Burcu Taş Uzun, Selahattin Kumru, Mert Cenker Güney

Bildiri Konuları

  • Embriyoloji
  • Endometriozis
  • İnfertilite
  • Kontrasepsiyon
  • Menopoz
  • Üremeye yardımcı teknolojiler
  • Üreme endokrinolojisi
  • Üreme cerrahisi
  • Üreme biyolojisi
  • Üreme genetiği

Bildiri Ödülleri

**Araştırma Ödülleri Temel Başvuru Koşulları
-Araştırma ödülüne hak kazanılmasını takiben, en geç 6 ay içerisinde etik kurul onayı alınmalıdır.
-Araştırma bütçesinin başvuru sırasında sunulması gerekmektedir.
-Araştırmanın üreme endokrinolojisi ve infertlilite alannında olması gerekmektedir.

Araştırma protokollerini kongre@tsrm2018.org adresine gönderebilirsiniz. 1 Ekim 2018 son tarih!

 

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM KURALLARI ve BİLGİLENDİRME

Bildiri son gönderim tarihi
Kongre Bilimsel Kurulu tarafından bildiri özeti son gönderim tarihi  24 Eylül 2018 olarak belirlenmiştir.

Bildiri özetleri ve sisteme yüklenmesi
Bildiri özetleri kongre web sitesi üzerinden “online” olarak, sözlü bildiri, poster bildiri, video bildiri başlıkları altında gönderilecektir. Bilimsel Kurul bildirileri sözlü veya poster sunum olarak değiştirme konusunda karar verme hakkına sahiptir.

Sözlü bildiri özetleri;“amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde yapılandırılmış özgün araştırmalar olmalıdır

(Olgu sunumları ile ilgili bildiri özetleri sözlü bildiri kategorisinde gönderilmemelidir).

Poster bildiri özetleri; araştırma ve olgu sunumu kategorilerinde kabul edilecektir.

Hazırlanacak posterler 70 x 90 cm boyutunda hazırlanmalıdır.
Yazarların ünvanları ve çalıştığı kurumlar yazılmalıdır.
İstenildiği taktirde bildiri ve posterlerin sunulduğunu gösteren belgeler yazarlara verilecektir.

Araştırma poster bildiri özetleri “amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde, olgu sunumu bildiri özetleri “giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç” bölümlerinden oluşacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Bildirilerin değerlendirilmesi ve sonucun bildirilmesi
Bildiri özetlerinin hakemler tarafından değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra 2 Ekim 2018 tarihinde elektronik posta yolu ile bildirilecektir.