ONLİNE BİLDİRİ

Kongrede bildiri sunumu, poster/sözlü sunum şeklinde olacaktır. Kongreye, bildiri ile katılmak isteyenlerin bildiri özetlerini en geç 30 Eylül 2016 tarihine kadar www.2016.tsrm.org.tr sitesindeki elektronik posta formu aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

• Konu başlığının büyük harfle yazılması gerekmektedir.
• Araştırmacıların isimleri, araştırmanın yapıldığı kurum ve kent belirtilmelidir.
• Yazar (lar)`ın Adı-Soyadı ve kurumları eksiksiz ve ünvan belirtilmeksizin yazılmalıdır.
• Bildirinin başlığında kısaltma kullanılmamalıdır.
• Sunum şekli bilimsel kurul tarafından değiştirilebilir.
• Bildiri özetleri sisteme; giriş ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve yorum, kaynaklar başlığında düzenlenmeli ve 500 kelimeyi aşmamalıdır.
• Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacağından, online bildiri sistemine kayıt esnasında sürekli kullandığınız bir e-posta adresini belirtiniz.
• Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlara ait olacaktır.
• Bildiri gönderimi uygulaması ile kayıt ettiğiniz bildiri özetlerini mutlak suretle GÖNDER butonunua basarak göndermeniz gerekmektedir. Gönderilmemiş kayıtlı bildiriler bilimsel sekreterliğe      iletilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Bildirilerin kabul edilmesi ve Kongre CD’ sinde yayınlanabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydının olması gerekmektedir.
• Posterler 18 Kasım 2016 tarihinde saat 09:00’dan itibaren asılacak ve 20 Kasım 2016 tarihinde 12:00’da kaldırılacaktır.
• Poster ebatları 70 cm en, 90 cm boy olarak ve 2 m uzaklıktan bakıldığında rahat okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

Bildiri Ödülü
Bildiriler poster ve sözlü olarak kabul edilecektir. Bildiriler, oluşturulacak komite tarafından kongre esnasında değerlendirilecek, 1. seçilen poster ve sözlü bildirilere ödül verilecektir.
Ödül başvuruları Online Bildiri Sistemi üzerinden toplanacaktır.

Bildiri sistemi kapatılmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz...

E-Mail : 
Copyright @ 2016 TSRM