KURULLAR
       
    Başkan
Gürkan Uncu
   
         
         
       
    Kongre Sekreteri
Barış Ata
   
 
 
Kongre Bilimsel Kurulu
   
Ahmet Zeki Işık   Esra Bulgan Kılıçdağ   Erbil Doğan
     
  Gürkan Bozdağ   Barış Ata  
 
 
TSRM Yönetim Kurulu
   
Gürkan Uncu   Ahmet Zeki Işık   Gürkan Bozdağ
   
Barış Ata   Faruk Buyru   Erbil Doğan
   
Sedat Kadanalı   Bülent Urman   Esra Bulgan Kılıçdağ
     
  Yakup Kumtepe   Hüseyin Yeşilyurt  
E-Mail : 
Copyright @ 2016 TSRM