Başlıksız Belge
TSRM 2016 KONGRESİ KABUL EDİLEN POSTER BİLDİRİLER
Sıra No Bildiri No Metin Türü Sunacak Kişi Metin Başlığı
1 16 PB Gülçin Şahin Ersoy N-acetylcysteine is more effective than enoxaparin sodium in protecting the ovary and ovarian reserve in a rat ovarian torsion model
2 21 PB Özlem Bozoklu Akkar Polikistik over sendromlu infertil olguların ovulasyon indüksiyonu ve intrauterin inseminasyon başarısına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi
3 25 PB Hale Göksever Çelik İmperfore himen operasyon sonrası tekrarlar mı?
4 27 PB Gözde Yazicioglu Kaya Effects of women age on pregnancy rates on in vıtro fertilization patients with diminished ovarian reserve
5 28 PB Pelin Costur Filiz Effects of various sperm preparation methods on intrauterine insemination success
6 31 PB Omer Hamid Yumusak Does intrauterine insemination timing matter for achieving pregnancy during ovulation induction by using gonadotropins? A retrospective cohort study
7 34 PB Serkan Kahyaoglu HAIRAN syndrome as a rare cause of primary amenorrhea, hyperandrogenism, insulin resistance and acanthosis nigricans in adolescents: A case report and review of literature
8 35 PB Duygu Tuğrul Pelvic and tubal splenosis: A case report
9 36 PB Gülçin Şahin Ersoy Mycophenolate mofetil attenuates uterine ischaemia/reperfusion injury
10 38 PB Mine Koç İnan İnfertil olguda multifokal pelvik malignite
11 39 PB Ömer Hamid Yumuşak Angular pregnancy turning out an intrauterine pregnancy: Expectant management of eccenteric fundal pregnancies
12 40 PB Hasan Onur Topçu Fetal kardiak aktivitesi pozitif interstisyel gebelikte laparoskopik yaklaşım: Olgu sunumu
13 41 PB Özlem Evliyaoğlu Malignancy incidence of endometrial polyps in geriatric population
14 43 PB Berna Seçkin Age-stratified analysis of tumor markers and tumor characteristics in adolescents and young women with mature cystic teratoma
15 46 PB Gülçin Şahin Ersoy Novel adipokines WISP1 and betatrophin in pcos: Relationship to AMH levels, atherogenic and metabolic profile
16 47 PB Gülçin Şahin Ersoy Comparison of the long term effects of single-dose methotrexate and salpingectomy on ovarian reserve in terms of anti-mullerian hormone levels
17 50 PB Kemal Uğur Öztürk Himen imperforatus: Olgu sunumu
18 51 PB Gülçin Şahin Ersoy Cigarette smoking affects uterine receptivity
19 52 PB Setenay Arzu Yılmaz Korpus luteum kist rüptürü ve intraabdominal kanaması olan bernard soluer sendromu olan genç bayan hasta
20 53 PB Nilufer Akgün IVF gebeliklerinde ikili tarama testi serum belirteçlerinin spontan gebelikler ile karşılaştırılması
21 57 PB Ahmet Fatih Öğüç Fresh ve dondurulmuş sikluslarda gebelik oranlarının karşılaştırılması
22 58 PB Ahmet Berkiz Turp Vajinmus hastaların pelvik muayenesinde eş zamanlı jendrassik manevrasının kullanılması ve önerilmesi
23 59 PB İsmail Bıyık Vajene doğmuş myomun çıkarılması sonrası uterin kaviteye foley sonda yerleştirilmesi
24 60 PB Pınar Yalçın Bahat Bilateral hipogastrik arter ligasyonu sonrası asherman sendromu gelişen olgu
25 61 PB Pınar Yalçın Bahat İnfertilite tedavisinde nöralterapinin yeri
26 63 PB Özlem Gün-Eryılmaz Uterus miyomlarında akupunktur uygulamaları
27 64 PB Hasan İnal ÜYTE merkezimize infertilite nedeni ile başvuran hastaların spermiyogram sonuçları
28 68 PB Remzi Abalı Bologna kriterlerine uyan zayıf cevaplı hastalardan elde edilen embriyoların kültür ortamında bekletilmesi klinik gebelik ve canlı doğum sonuçlarına etkileri var mıdır?
29 69 PB Deniz Balsak İlk trimester gebelik prognozu için tek serum progesteron ölçümünün prediktif değeri
30 70 PB Pınar Çağlar Aytaç Anovulatuar Progesteron Seviyelerine Rağmen Terme Ulaşan Gebelik, Olgu Sunumu
31 74 PB Pınar Çağlar Aytaç Tuberculosis abscess mimicking intramural myoma
32 75 PB Suat Dede Virgo adolesanda OHVIRA sendromu ve histeroskopik tedavisi
33 76 PB Ayla Aktulay The affect of legal induced abortions on anxıety levels before and after the surgical procedure
34 80 PB İlkay Güngör İnfertilite tedavisi sonrası doğumlarda emzirme sorunları daha mı fazla?
35 81 PB Ayla Aktulay Can the ratio of neutrophile lymphocytes predict bilaterality in dermoid cysts?
36 83 PB Funda Göde Folliküler sıvı vitamin A, E, D VE B6 düzeyleri ile embryo kalitesi ve klinik gebelik arasındaki ilişki
37 85 PB Hidayet Şal Tekrarlayan over torsiyonlarına yaklaşım: Bir olgu sunumu
38 86 PB Yasin Semih Ekici İmperfore hymen; nadir bir akut üriner retansiyon sebebi: Olgu sunumu
39 87 PB Güliz Onat İnfertilite tedavisinden sonra laktasyon: Vaka takdimi
40 92 PB Burak Arslan Postmenapozal invazif mol gebelik: Olgu sunumu
41 93 PB Süleyman Akarsu Follıküler sıvı koenzim Q10 düzeylerı ile embryomorfokinetiği ve klinik gebelik arasındakı ilişki
42 95 PB Gonca Yetkin Yıldırım Reprodüktif dönemde görülen labial sineşi olgusu
43 99 PB Ümit Görkem Kisspeptinin infertil kadınlardaki farklı over rezervtipleri ile ilişkisi
44 100 PB Mehmet Serdar Gülşen Polikistik over sendromlu hastalarda, klomifen sitrat tedavisine direncin öngörülmesinde anti-müllerian hormonun rolü
45 104 PB Bülent Yılmaz Hematosalpinksin eşlik ettiği bir herlyn-werner-wunderlich sendromu vakası
46 110 PB Semra Kayataş Eser Faktör 5 leiden mutasyonlu olgularda ovulasyon tetik günü koagulasyon testlerinin implatasyon başarısızlığının öngörmedeki değeri
47 111 PB Semra Kayataş Eser ICSI sikluslarında embryo implantasyonunu öngörmede embryo kültür ortamında bulunan pentraxin 3 konsantrasyonunun kullanımı
48 112 PB Semra Kayataş Eser ICSI sikluslarında stimülasyona başlamadan önce optimum FSH eşiğini öngörmek ne kadar önemlidir?
49 113 PB Semra Kayataş Eser Serum substance-p konsantrasyonlarının oosit maturasyonu ve klinik gebelik üzerine öngörüsü
50 114 PB Semra Kayataş Eser Zayıf over rezervli olgularda;aynı vakalarda başarılı ve başarısız siklusların analizi
51 115 PB Ali Yavuzcan Unilateral adneksiyel agenezi ve uterin anomali birlikteliği: Nadir bir genital sistem anomalisi
52 116 PB Mehmet Kulhan A rare form of heterotopic pregnancy: cervical pregnancy and ıntrauterine pregnancy a case report
53 117 PB Nur Gözde Kulhan Imperforate hymen - a rare cause of acute abdomen in adolescent girls:
A case report and literature review
54 118 PB Mehmet Kulhan Tetralogy of fallot complicated with preeclampsia after three cardiac operations a case report
55 120 PB Semra Kayataş Eser Astenospermia hastalarında ketotifenin in vitro sperm motilitesine etkisinin araştırılması
56 122 PB Hasan Çılgın   Tek taraflı tuba ovarian agenezi
57 123 PB Özlem Ece Başaran İnterstisyel gebelikte potasyum klorid ve merotreksat tedavisi
58 125 PB Ayşegül Öksüzoğlu Nüks bartolin bezi abselerinde klinik özellikler
59 126 PB Mehmet Ağar Ağız diş sağlığı ve infertilite
60 127 PB Ali Yavuzcan Uterin manipülatör tipi laparoskopik histerektominin cerrahi sonuçlarını etkiler mi?
61 129 PB Yalın Ay Karyal Sadece progesterone içeren haplarda (POP) hasta memnuniyeti ve kompliyansın araştırılması
62 130 PB Berna Aslan Çetin Herlyn-Werner-Wunderlich sendromu:Nadir bir olgu sunumu
63 131 PB Suat Karataş Folikül uyarılmasında human koryonik gonadotropinin etkisi
64 132 PB Ayşegül Öksüzoğlu Antibiyotik tedavisine cevap vermeyen tuboovaryen abseli kadınlarda klinik ve laboratuvar parametrelerinin değerlendirilmesi
65 133 PB Ümit Çabuş Polikistik over sendromlu kadınlarda serum CASPASE-1 seviyeleri
66 134 PB Ümit Çabuş Polikistik over sendromlu kadınlarda insülin rezistansı, oksidatif stres ve serum adropin seviyelerinin değerlendirilmesi
67 135 PB Ümit Çabuş Polikistik over sendromlu kadınlarda serum lipocalin-2 seviyelerinin değerlendirilmesi
68 141 PB Serkan Kahyaoglu Does initial serum CA-125 level predict the success rate of medical treatment for
pyosalpinx and tuboovarian abscess diseases ? A retrospective study
69 142 PB Şule Özel Phthalate Levels in Premature Ovarian Failure
70 143 PB Yaprak Engin Üstün Does ovarian hyperstimulation syndrome have detrimental effects on pregnancy outcomes?
71 144 PB Yaprak Engin Üstün Increase in sperm concentration and motility in adult men from 2008 to 2016
72 5 PA Esraa Alsafri Unexpected high prevalence of female sexual dysfunction among saudi women
73 71 PB Ferhat Cengiz Pentoksifilin ve platelet aktive edici faktör uygulama sonrası spermatozoada meydana gelen ultrastrüktürel değişikliklerin kıyaslanması
E-Mail : 
Copyright @ 2016 TSRM