Programı PDF halinde indirmek için tıklayın.

17 KASIM 2016, PERŞEMBE

08:30 GİRİŞ VE KAYIT İŞLEMLERİ 
HAYRİ ERMİŞ SALONU BORA CENGİZ SALONU HOWARD JONES SALONU OKTAY KADAYIFÇI SALONU ÜREME AKADEMİSİ SALONU
14:00
15:30
OTURUM 1

ONKOFERTİLİTE

Oturum Başkanları:
Abdülaziz Gül
Salim Erkaya
14:00
15:30
OTURUM 2

KANITA DAYALI TIP

Oturum Başkanları:
Barış Ata
Gürkan Bozdağ
14:00
15:30
OTURUM 3

ÜREME GENETİĞİ

Oturum Başkanları:
Muhterem Bahçe
Selman Laçin
  14:00
15:30
GENÇ ENDOMETRİOZİSCİLER OTURUMU

Oturum Başkanları:
Tayfun Alper
Bilge Demir
14:00
14:20
Üreme çağındaki kadınlarda meme kanseri
Hasan Karanlık
14:00
14:20
Tıpta kanıt ne anlama gelir, ne kadar kanıt aranmalıdır ?
Murat Api
14:00
14:20
Comprehensive chromosome analysis için örnek alma yöntemleri: Biyopsi, trofoektoderm biyopsi, aspirasyon.
Halil Ruso
14:00
14:20
Endometriozis over rezervine zarar veriyor mu ?
Kiper Aslan
14:20
14:40
Meme kanseri ve ovaryan stimülasyon
Cem Çelik
14:20
14:40
Cochrane Derlemeleri: Nedir, nasıl hazırlanır, her dediği doğru mudur ?
Servet Hacıvelioğlu
14:20
14:40
Comprehensive chromosome analizi teknikleri farkları var mı ?
Kayhan Yakın
14:20
14:40
Endometriozisde nöral terapi
Pınar Bahat
14:40
15:00
Meme kanseri sonrası gebelik
Serhan Çevrioğlu
14:40
15:00
Kanıtların gradelenmesi
Sezcan Mümüşoğlu
14:40
15:00
Euploid embriyolar neden implante
olmazlar ?
Hulusi Zeyneloğlu
14:40
15:00
Endometriozisin nonivaziv tanısında yeni neler var ?
Ali Yavuzcan
15:00
15:20
Kalıtsal meme kanseri taraması ve profilaktik salpinjektomi endikasyonları
Evrim Erdemoğlu
15:00
15:20
Klinik uygulama kılavuzu nedir, nasıl kullanılır ?
Ayşen Boza
15:00
15:20
Seçilmiş tek embriyo transferi
Kahraman Ülker
15:00
15:20
Endometriozis etiolojisi değişiyor mu ?
Levent Şahin
15:20
15:30
Tartışma 15:20
15:30
Tartışma 15:20
15:30
Tartışma 15:20
15:30
Tartışma
15:30

16:00
KAHVE ARASI
16:00
17:30

OTURUM 4

ENDOMETRİOZİS VE ADENOMYOZİS DERNEĞİ PANELİ

Oturum Başkanları:
Engin Oral
Turan Çetin
16:00
17:30
OTURUM 5

PCOS

Oturum Başkanları:
Hasan Serdaroğlu
Nedim Karadadaş
16:00
17:30
OTURUM 6

ONKOFERTİLİTE

Oturum Başkanları :
Talip Gül
Özay Oral

  16:00
17:30

GENÇ ÜREMECİLER OTURUMU

Oturum Başkanları:
Mehmet Sakıncı
Murat Özekinci

16:00
16:20
Endometriozis ve ağrıda oral kontraseptifleri  ne zaman ve nasil kullanalım ?
Andrew Horne
16:00
16:20
Hirsutizm
Tayfun Özçakır
16:00
16:20
Üremenin korunmasında danışmanlık nasıl verilmelidir?
Aylin Pelin Çil 
16:00
16:20

Kisspeptin

Ayşenur Çakır Güngör

16:20
16:40
Endometriozis ve over kanseri, yeni ne var ?
Engin Oral
16:20
16:40
OI: CC versus AI
Eray Çalışkan
16:20
16:40
İleri evre endometriozisli tüm kadınlara fertilite prezervasyonu önerilmeli mi ?
Daniel Seidman 
16:20
16:40
Analog Trigger HCG ile yer değiştirecek mi ?
Tolga Güler
16:40
17:00
Endometriozis cerrahisinde doğru ve yanlışlar
Taner Usta
16:40
17:00
PKOS' lu kadınlarda gebelik prognozu
Babür Kaleli
16:40
17:00
Premenopozal hastalarda endometrial hiperplazi ve erken evre endometrium CA: Seçenekler
Kemal Özerkan
16:40
17:00
IVF Stimülasyonunda GnRH Agonistleri terk edilmeli midir ?
Işıl Kasapoğlu
17:00
17:20
Endometriozis ile ilişkili infertilitede cerrahi nasıl yardımcı olabilir ?
Ludovico Muzii
17:00
17:20
İnositol
Giuseppe D'amato
17:00
17:20
Servikal patalojilerde üremenin korunması
Ali Küçükmetin
17:00
17:20
Luteal faz modifikasyon gerektirir mi ?
Şule Yıldız Oğuz
17:20
17:30
Tartışma 17:20
17:30
Tartışma

17:20
17:40

Kemoterapiye bağlı gonadotoksisite önlenebilir mi ?
Özgür Öktem 
17:20
17:30
Tartışma
17:30
18:00
Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
Kiper Arslan
 

17:40
17:50

Tartışma    
     

19:00
20:00

AÇILIŞ TÖRENİ
Victor Gomel

 
20:00 AKŞAM YEMEĞİ

18 KASIM 2016, CUMA

HAYRİ ERMİŞ SALONU BORA CENGİZ SALONU HOWARD JONES SALONU OKTAY KADAYIFÇI
SALONU
ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ SALONU ÜREME AKADEMİSİ SALONU
08:30
10:00
OTURUM 7

PCOS

Oturum Başkanları:
Cem Fıçıcıoğlu
Hüsnü Görgen
08:30
10:00
OTURUM 8

KLİNİK IVF OVARYAN STİMÜLASYON

Oturum Başkanları:
Teksen Çamlıbel
Erkan Alataş
08:30
10:00
OTURUM 9

IVF LABORATUVARINDA YENİ GELİŞMELER

Oturum Başkanları:
Engin Enginsu
Elif Ergin
    08:30
10:00
OTURUM 1

Oturum Başkanları:
İsmail Temur
Nurdan Demirci
08:30
10:00
İNFERTİL ÇİFTİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Oturum Başkanları:
Fadıl Kara
Gülnur Özakşit
08:30
08:50
Polikistik over sendromu
tanısı nasıl konulmalı ?
Gürkan Bozdağ
08:30
08:50
Oositin fazlası olur mu ?
Ayşe Seyhan
08:30
08:50
İmplantasyon ve öploidi prediktörü olarak time-lapse görüntüleme
Markus Montag
08:30
08:50
IVF için over stimülasyonunun
temelleri ve ilaçlar
Volkan Turan
08:30
08:50
Prekonsepsiyonel danışmanlık                   
İlker Arıkan
08:50
09:10
PKOS ve metabolik sendrom:
Nasıl değerlendirilir,
nasıl yönetilir ?
Dilek Yazıcı
08:50
09:10
Yumurta toplanması için bireyselleştirilmiş over hazırlığı mı ?
Kontrollü ovaryan hiperstimülasyon mu ?
Ariel Weissman
08:50
09:10
Zayıf yanıtlı hastalarda umut olarak vitrifikasyon; oosit ve embriyo biriktirmek
Markus Montag
08:50
09:10
KOS protokollerinin uygulanmasında
hemşirenin rolü
Şule Karamanlı
08:50
09:10
Ovulasyonun değerlendirilmesi
Abdullah Karaer
09:10
09:30

Polikistik over sendromu düşünülen adölesanda konjenital adrenal hiperplazi neden önemli, nasıl tanınır ? Nasıl yönetilmeli ?

Süleyman Akhan
09:10
09:30
Ekonomik sınırlama olmadan YÜT: Başarının sınırı olur mu ?
Daniel Seidman
09:10
09:30
Preimplantasyon genetik tarama ve tanı için NGS
Volkan Baltacı
09:10
09:30
KOS monitorizasyonu nasıl yapılır ?
Engin Türkgeldi
09:10
09:30
HSG nasıl okunur ?
Yunus Aydın
09:30
09:50
Adölesanda PKOS yönetimi
Tamer Erel
09:30
09:50
Hipogonadotropik hipogonadizmli hastada ovaryan stimülasyon
Cemal Posacı
09:30
09:50
PGD/PGS uygulaması için tüp bebek laboratuvarı optimizasyonu
İrem Yaralı
09:30
10:00
Tartışma 09:30
09:50
İnfertilite değerlendirmesinde laparoskopinin yeri
Emine Seda Güvendağ
09:50
10:00
Tartışma 09:50
10:00
Tartışma 09:50
10:00
Tartışma
10:00

10:30
KAHVE ARASI
      10:30
10:45
TSRM YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ 2016:

KUTAY BİBEROĞLU

 

 

 
      10:45
12:30
PANEL 1

TEKRARLAYAN
İMPLANTASYON
BAŞARISIZLIĞI

Moderatör:
Gürkan Uncu

Panelistler:
Tarek El-Thouky
Bülent Urman
Gürkan Bozdağ
Edgardo Somigliana

 

 
12:30

13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
      13:30
14:30

   
UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: 
Gürkan Uncu

OPU' da follikül çapının blastosist gelişimindeki önemi.
GFI projesi

Semra Kahraman

Oosit sayısının kümülatif gebelik oranlarına etkisi
Hakan Yaralı

IVF' te LH kullanımı? Ne zaman ?
Hangi hastaya ?

Semra Kahraman

Tartışma
14:35
15:55
OTURUM 10

ENDOMETRIUM

Oturum Başkanları:
Bülent Gülekli
Ali İsmet Tekirdağ
14:35
15:55

OTURUM 11

IVF'İN İKİ YÜZÜ: BEKLENTİLER, İHTİYAÇLAR, DUYGULAR

TEDAVİNİN DİĞER YÜZÜ

Oturum Başkanları:
Nilgün Turhan
Veysel Fenkçi

14:35
15:55
OTURUM 12

KONTRASEPSİYON

Oturum Başkanları:
Şakir Küçükkömürcü
Fatih Durmuşoğlu
  14:35
15:55
OTURUM 2

Oturum Başkanları:
Seval Çalışkan
Seher Özdoğan
14:35
15:55
SÖZLÜ BİLDİRİLER - 1

Oturum Başkanları:
Sertaç Batıoğlu
Önder Koç
14:35
14:55
Endometrial hasar; IVF öncesi rutin histeroskopi faydalı mı ?
TROPHY çalışması
Tarek El-Toukhy
14:35
14:55

Çiftler arası ilişki ve ebeveynliğin planlanması
Yıldız Burkovik

 

14:35
14:55
Oral kontraseptifler içerik ne fark eder ? 
Özlem Moraloğlu Tekin
14:35
14:55
Oosit toplama, hemşirelik işlevleri, ekipman ve sistem tanıtımı
Şeyma Yılmaz

14:35
14:45
Açıklanamayan infertilitenin uterin faktörü T shaped uterus: Metroplasti sonrası gebelik sonuçları
Bülent Haydardedeoğlu
14:55
15:15
Isthmosel infertilite nedeni midir ?
Nuray Bozkurt
14:55
15:15

Türkiye ve diğer kültürlerde çiftlerin psikososyal özellikleri
Yeşim Afşar Uncu

14:55
15:15
Hormonal kontrasepsiyon öncesi ve sırasında over rezervi değerlendirilmesi 
Ariel Weissman
14:55
15:15

En iyi oosit ve sperm seçimi
Müge Kovalı

14:45
14:55
İstmosel ve istmosele histeroskopik yaklaşım
Gülin Okay
15:15
15:35
T-shaped uterus ne kadar gerçek ?
Erhan Şimşek
15:15
15:35

Fertilite tedavilerine uyum
Sofia Gameiro

15:15
15:35
Komplike durumlarda kontrasepsiyon 
Yaprak Üstün
15:15
15:35
IVF laboratuvarlarında kalite kontrolü
İpek Keleş
14:55
15:05
Evaluation of time lapse for establishing distal tubal occlusion diagnosis during hysterosalpingography procedure performed by using water soluble contrast media
Serkan Kahyaoğlu
15:05
15:15
Elektif / sosyal oosit dondurma için başvuran düşük over rezervli olguların demografik profilleri ve oosit dondurma sonuçları
Aylin Pelin Çil
15:35
15:55
Asherman sendromu tedavisi
Erdal Sak
15:35
15:55

Hastalarınızla aynı ruh haline girmek: Fertilite kliniklerinde yaşam kalitesi ve tedavi başarısını arttırmak
Sofia Gameiro

15:35
15:55
Oral kontraseptifler mitler ve gerçekler 
Berna Seçkin
15:35
15:55
Tartışma 15:15
15:25
Yardımcı üreme tekniklerinin çocuk sağlığı üzerine uzun vadeli etkileri
Engin Türkgeldi
15:25
15:35
Yardımcı üreme tekniklerinin konjenital anomaliler ve perinatal komplikasyonlar üzerine etkileri
Hande Yağmur
15:35
15:45
Gene expression levels of MMP2, MMP9, TIMP1 and ADAMTS1 in placentas of IVF/ICSI conceptions
Özlem Güneryılmaz
15:45
15:55
Tartışma
15:55
16:10
KAHVE ARASI
      16:15
17:15
   
UYDU SEMPOZYUMU

Moderatör
Prof. Dr. Gürkan Uncu

 

Açılış
Prof. Dr. Kutay Biberoglu
Endometriozis – Güncel ihtiyaçlar ve cevaplanması gereken sorular

 

Panelistler
Doç. Dr. Gürkan Bozdag
Endometrioziste agrı tedavisi – Güncel seçenekler neler?


Doç. Dr. Barıs Ata
Visanne® (dienogest 2 mg) ile ilgili çalısmalar ve deneyimler

 

Tartısmalı Konular:
Tartısma Konusu 1
Oral kontraseptifler mi, progestin mi?


Tartısma Konusu 2
Hangi durumlarda cerrahi gerekli?


Soru - Cevap / Kapanış

17:20
18:40
OTURUM 13

MYOM VE İNFERTİLİTE

Oturum Başkanları:
Başar Tekin
Gonca İmir Yenicesu
17:20
18:40

OTURUM 14

ENDOMETRİUM

Oturum Başkanları:
Mehmet Çolakoğlu

Nedim Çiçek

17:20
18:40
OTURUM 15

KLİNİK IVF:
KLİNİK UYGULAMALAR

Oturum Başkanları:
Hikmet Hassa
Orhan Ünal
  17:20
18:40

OTURUM 3

Oturum Başkanları:
Mehmet Çetinkaya
Meral Zengin

17:20
18:40
OVER REZERVİ

Oturum Başkanları:
Mustafa Küçük
Özlem Gün Eryılmaz
17:20
17:40

Sarkom öngörülebilir mi? Laparoskopik myomektomide morsellasyona alternatifler.

Yakup Kumtepe
17:20
17:40

Endometrial resptivite
Nick Macklon

 

 

17:20
17:40
OPU teknik ve komplikasyonlar
Hakan Özörnek

17:20
17:40
Embriyo transferi
hemşirelik işlevleri
ekipman ve sistem tanıtımı
Şenay Keskin Zorlu
17:20
17:40
Over rezervi ve fertilite ilişkisi
İdris Koçak
17:40
18:00
Myomektomi dışı tedavilerin fertiliteye etkileri
Münire Erman Akar
17:40
18:00

Uterin anomaliler ve üreme
Devrim Tok

17:40
18:00
Embriyo transferi başarıyı etkiler mi ?
Osman Develioğlu
17:40
18:00
Gamet, embriyo dondurulması ve saklanması
Burcu Tamer
17:40
18:00
AMH
Yılmaz Güzel
18:00
18:20
İntramural myomlar ve fertilite
Sesh Kemal Sunkara
18:00
18:20

İnce endometrium önemli mi ?
Tayfun Çok

 

 

18:00
18:20
OHSS:
Tarihe mi karışmalı ?
Mete Işıkoğlu
18:00
18:20
Luteal faz desteği
izlem: Güncel durum
Funda Çırak Göde
18:00
18:20
Diğer endokrin ve belirteçler
Nicel Taşdemir
18:20
18:40
Subkapsüler myomektomi
Suat Dede
18:20
18:40

Donmuş embriyo transferi hazırlanması için endometrial hazırlık
protokolleri
Mehtap Polat

18:20
18:40
ART Çocukları: Ne kadar güvendeyiz ?
Meltem Seli
18:20
18:40
Tartışma 18:20
18:40
Ultrasonografik değerlendirme
Serkan Kahyaoğlu
18:45
19:15
PRO-CON 1 18:45
19:15
PRO-CON 2 18:45
19:15
PRO-CON 3    
  Tüm embriyolar dondurulmalıdır

Moderatör:
Gürkan Uncu

Evet
Mustafa Bahçeci

Hayır
Barış Ata
 

Sadece blastokist transferi yapılmalıdır

Moderatör:

Hüseyin Görkemli

 

Evet

Faruk Buyru

 

Hayır
Sedat Kadanalı

  Tüm IVF sikluslarında anöploidi için preimplantasyon genetik tarama.

Moderatör:
Victor Gomel

Yapılmalıdır
Hakan Yaralı

Yapılmamalıdır
Bülent Urman
19:30

21:30
AKŞAM YEMEĞİ

19 KASIM 2016, CUMARTESİ

HAYRİ ERMİŞ SALONU

BORA CENGİZ SALONU

HOWARD JONES SALONU

OKTAY KADAYIFÇI SALONU

ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ SALONU ÜREME AKADEMİSİ SALONU
08:30
10:00

OTURUM 16

KLİNİK ART:
ZOR HASTALAR

Oturum Başkanları:
Yeşim Bayoğlu Tekin
Erkut Attar

08:30
10:00

OTURUM 17

KLİNİK ART: OVARYAN STİMÜLASYON

Oturum Başkanları: 
Ercan Aygen
Mehmet Güney

08:50
10:00

OTURUM 18

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

Oturum Başkanları
Mehmet Cıncık
Evrim Ünsal

 

 

08:30
10:00
OTURUM 4

Oturum Başkanları:

Abdülkadir Turgut
Nezihe Beji
08:30
10:00
AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE
YÖNETİMİ VE IUI

Oturum Başkanlarıı:

Mehpare Tüfekçi
Bünyamin Börekçi
08:30
08:50

Kötü yanıtlı hastalar nasıl tanımlanabilir ? 
Sesh Kemal Sunkara

08:30
08:50

Oosit matürasyonu nasıl tetiklenir ?
Esra Bulgan Kılıçdağ

08:50
09:10

Prematür over yetmezlikli 
hastalarda genetik danışmanlık 
Koray Elter

08:30
08:50

IVF başarısını etkileyen faktörler nelerdir? (Eşlik eden hastalıklar, yaşam tarzı ve beslenme)
Deniz Gökalp

08:30
08:50
IUI  için semen hazırlığı
Pınar Çimen
08:50
09:10

Embryo biriktirmenin gerçek faydası var mı ? 
Michael Dahan

08:50
09:10
LH aktivitesi gerekli mi ? 
Berfu Demir
09:10
09:30
Recruitment kontrol 
edilebilir mi ? 
Lale Karakoç Sökmensüer
08:50
09:10

PGS endikasyonları nelerdir ? Hangi aşamada PGS kararı alınmalı ?
Tevfik Yoldemir

08:50
09:10
IUI zamanlaması
Şafak Olgan
09:10
09:30

Foliküler faz progesteron düzeyi ne kadar önemli ?
Özgür Öktem

09:10
09:30

Yaşlanmaya bağlı infertilite mi, açıklanamayan infertilite mi ? Kritik bir ikilem 
Edgardo Somigliana

09:30
09:50

Mikrobiyom ve fertilite 
Ener Çağrı Dinleyici

09:10
09:30

IVF’ in sınırı var mı ?
Bir hasta en fazla kaç deneme yapabilir ?
Semih Uludağ

09:10
09:30
IUI sikluslarında luteal destek
Rana Karayalçın
09:30
09:50

Ovaryan stimulasyona yardımcı olarak büyüme hormonu yeniden mi gündeme geliyor ?
Gürkan Uncu

09:30
09:50
Luteal faz desteği 2016 
Mutlu Ercan
09:30
10:00

Tartışma

09:30
09:50
Kime, kaç kere, ne zamana kadar ?
Mehmet Bülbül
09:50
10:00
Tartışma 09:50
10:00
Tartışma 09:50
10:00
Tartışma
10:00

10:30
KAHVE ARASI

 

 

 

10:30
11:00

KONFERANS


Postoperatif adezyonların önlenmesinde neredeyiz ?
Victor Gomel

 

 
11:00
12:30
PANEL 2

POOR RESPONDER

Moderatör:

Barış Ata

Panelistler:
Sesh Kemal Sunkara
Michael Dahan
Ahmet Zeki Işık
Kaan Osmanağaoğlu
12:30

13:30
ÖĞLE YEMEĞİ

 

 

 

13:30
14:30


 

 
UYDU SEMPOZYUMU

IVF’ te tartışmalı konular


Oturum Başkanı: 
Ahmet Zeki Işık

Konuşmacılar: 
Barış Ata
Bülent Haydardedeoğlu
14:35
16:10

OTURUM 19

ENDOMETRİOZİS

Oturum Başkanları:

Gürkan Uncu
Levent Tütüncü

14:35
16:10

OTURUM 20

KLİNİK ART:
DÜŞÜK OVER REZERVİ

Oturum Başkanları:

Esat Orhon
Serdar Dilbaz

14:35
16:10


OTURUM 21

KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ OTURUMU

EMBRİYOLOJİ ANDROLOJİ

Oturum Başkanları:
Tülay İrez
Başak Balaban

 

14:35
16:05
OTURUM 5Oturum Başkanları:
Ümran Oskay
Melek Güre
14:35
15:55

KONTROLLÜ OVARYAN STİMÜLASYON

Oturum Başkanları:
İbrahim Ferhat Ürünsak
Esra Tonguç

14:35
14:55

Çocuk isteyen bir kadında endometrioma eksizyonu için endikasyon olabilir mi ?
Ertan Sarıdoğan

14:35 15:05

In vitro follikül aktivasyonu
Kazuhiro Kawamura

14:35
14:55

Doğru sperm sayımı, semen analizi çalışmalarına göre yol haritası
Chris Barratt

14:35
14:55

İnfertilite hemşireliğinin geleceği
İlkay Güngör

14:35
14:50
KOS Prensipleri ve protokol seçimi
Ali Sami Gürbüz
14:55
15:15

Endometrioma varlığında over rezervi nasıl değerlendirilmeli ? 
Erbil Doğan

15:05 15:10 Tartışma 14:55
15:15

Sperm DNA fragmantasyonu
Berrin Avcı

14:55
15:15

İnfertil çiftlerde
web temelli danışmanlık
Hatice Özkan

14:50
15:05
GnRH agonist protokolleri
Remzi Abalı
15:15
15:35

Endometrioma eksizyonu sırasında over rezervi nasıl korunabilir ? 
Hüseyin Yeşilyurt

15:10
15:40

Yapay over dokusunda güncel durum
Christiani Amorim

15:15
15:35

Erkek gametinin embriyo gelişimine katkısı.
En iyi sperm nasıl seçilir ?
Rita Vassena

15:15
15:35

İnfertil çiftlerde yaşam biçimi değişiklikleri
Yeliz Kaya

15:05
15:20
GnRH antagonisti protokolleri
Emre Pabuçcu
15:35
15:55

Endometrioma nüksü, etkileri ve önlenmesi
Ludovico Muzii

15:40
15:45
Tartışma 15:35
15:55

Oligoasthenoteratozoospermia: Testiküler sperm bir seçenek midir ?
Chris Barratt

15:35
16:10

Tartışma

15:20
15:35
ART sikluslarında luteal destek
Ertan Adalı
15:45
16:05
CRISPR/Cas9 ve hedeflenmiş gen düzenlemenin geleceği 
Tamer Önder 
15:55
16:10

Tartışma

16:05
16:10

Tartışma

15:55
16:10 

Tartışma 

   
16:10

16:20
KAHVE ARASI

 

 

 

16:20
17:20

 

 
UYDU SEMPOZYUMU

Ovülasyon tetiklenmesi ve LPS

 
Oturum Başkanı:
Gürkan Uncu

Konuşmacı:
Bülent Urman
17:20
18:40

OTURUM 22

MENOPOZ

Oturum Başkanları:

Erdoğan Ertüngealp
Levent Şentürk

17:20
18:40

OTURUM 23

ÜREMEYE YARDIMCI TEKNOLOJİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

Oturum Başkanları:

Ali Yanık
Vedat Atay

17:20
18:40

OTURUM 24 

EMBRİYOLOJİ
IVF' TE SON TEKNOLOJİLER: GELECEĞE DAİR UMUT MU ?

Oturum Başkanları: 
Sinan Özkavukçu
Aycan Işıklar

 

17:20
18:40

OTURUM 6


Oturum Başkanları:
Aral Atalay
Tülay Yılmaz

17:20
18:40
ERKEK FAKTÖRÜ

Oturum Başkanları:
Şahin Zeteroğlu
Kubilay Vicdan
17:20
17:40

Menopozda hormon tedavisi 2016
Kutay Biberoğlu

17:20
17:40

Vitamini D ve üreme 
Lubna Pal

17:20
17:40

Üreme tıbbında kök hücre kullanımı
Rita Vassena

17:20
17:40

Üreme çağındaki kadın kanser hastaları için fertilite korunmasının prensipleri
Volkan Emirdar

17:20
17:40

Semen analizi
Seda Güngör

17:40
18:00

Östrojen dışı tedaviler ne kadar gerçek ? 
Özlem Evliyaoğlu

17:40
18:00

Tiroid, fertilite ve ÜYT 
Emre Seli

17:40
18:00

Üreme tıbbında mitokondrilerin geleceği:
Başarıyı arttırmak için mitokondri transferi ve mitokondriyal hastalıklar için nükleus transferi
Necati Fındıklı

17:40
18:00

Fertilite koruyucu cerrahi
Gonca Çoban

17:40
18:00
Azospermik erkeğin değerlendirilmesi
Serdar Günalp
18:00
18:20

Menopozda kemik sağlığı 
Hakan Seyisoğlu

18:00
18:20

Obezite, fertilite, ÜYT 
Birol Vural

18:00 18:20

Embriyoda mtDNA içeriği: Embriyo viabilitesi için yeni bir belirteç
Antonio Diez Juan

18:00
18:20

Fertilitenin korunmasında onkolojik vakalarda danışmanlık
Çiğdem Gün

18:00
18:20
Varikosel ve erkek fertilitesi
Tayfun Alper
18:20
18:40

Flibanserin – Kadın viagrası gerçek mi ? 
Ramazan Mercan

18:20
18:40

Pelvik prolapsus ve infertilite 
Funda Güngör

18:20
18:40

Ekstrasellüler veziküller ile embriyonik maternal dialog:
Potansiyel klinik uygulamalar
Paola Vigano

18:20
18:40
 Tartışma 18:20
18:40
Erkek infertilitesinde tedavi seçimi
Selahattin Çayan
18:45
19:15

PRO-CON 4

18:45
19:15

PRO-CON 5

18:45
19:15

PRO-CON 6

   
 

Myomektomi

Moderatör:
Cihat Ünlü

Laparotomiyle olmalıdır
İbrahim Esinler

Laparoskopiyle devam etmelidir
Bülent Haydardedeoğlu

 

Embriyo toplama

Moderatör:
Tayfun Bağış

Faydalıdır
Esra Bulgan Kılıçdağ

Değildir
Mehmet Erdem

 

Sofistike sperm seçme yöntemleri

Moderatör:
Ahmet Zeki Işık

Faydalıdır
Ahmet Erdem

Faydalı değildir
Tansu Küçük

19:30

21:30
AKŞAM YEMEĞİ

20 KASIM 2016, PAZAR

HAYRİ ERMİŞ SALONU

BORA CENGİZ SALONU

HOWARD JONES SALONU

CERVANTES SALONU ÜREME AKADEMİSİ

SALONU
08:30
10:00

OTURUM 25
YENİ TARTIŞMALAR

Oturum Başkanları:

Mesut Öktem
Kenan Dolapçıoğlu

08:30
09:50
SÖZLÜ BİLDİRİLER - 2

Oturum Başkanları:
Nafiye Yılmaz Karakaş
Yasemin Taşçı
08:30
10:00
SÖZLÜ BİLDİRİLER - 3

Oturum Başkanları:
Dilek Uygur
Meriç Karacan
08:30
10:00
SÖZLÜ BİLDİRİLER - 4

Oturum Başkanları:

İsmet Gün
Turgut Var
08:30
10:00
OVÜLASYON İNDÜKSİYONU

Oturum Başkanları:
Serbülent Orhaner
Kemal Kuşçu
08:30
08:50

Sosyal fertilite prezervasyonu, kime, ne zaman ?
Yiğit Çakıroğlu

08:30
08:40
Gonadotropin enjeksiyonlarında hastalar başarılı mı ?
Amilya Urshanova
08:30
08:40
BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörü imatinib mesilat insan over dokusu için gonadotoksik, ve kemoterapiye bağlı hasardan korumuyor
Gamze Bildik
08:30
08:40
Modified natural protocol seems superior to natural and artificial protocols for preparing the endometrium in frozen embryo transfer cycles
Mete Işıkoğlu
08:30
08:50
Hipogonadotropik hipogonadizm - Oİ
Aslı Somunkıran
08:50
09:10

Taze ve donma siklusların obstetrik sonuçları farklı mıdır ?
Arda Lembet

08:40
08:50
Müzikterapinin infertil kadınlarda anksiyete düzeylerine ve gebelik sonuçlarına etkisi
Yılda Arzu Aba
08:40
08:50
Etanercept protects ovarian reserve against ischemia/reperfusion injury in a rat model
Meryem Kürek Eken
08:40
08:50
Suboptimal responder hasta grubunda dondurulmuş / çözülmüş embriyo transferi ile taze embriyo transferinin canlı doğum oranlarına etkisi
Remzi Abalı
08:50
09:10
PKOS ovulasyon induksiyonu CC/AI
Ülkü Özmen
08:50
09:00
Anne-baba olmayı erteliyor muyuz ? Kayseri ilindeki son 15 yıldaki ilk doğum yaşlarının incelenmesi
Semih Zeki Uludağ
08:50
09:00
Granulinin azalmış over rezervi ile bir ilişkisi var mıdır ?
Ümit Görkem
08:50
09:00
Blastokist kültür kararı alınan ICSI sikluslarında hafta sonunun atlanmasında yeni bir strateji: 5. gün yerine geç-4 ve erken-6. gün embriyo transferi uygulaması
Enver Kerem Dirican
09:10
09:30

İnfertilite de AMH terapötik hedef olabilir mi ?
Temel Ceyhan

09:00
09:10
Üniversite hastanesine başvuran fertil ve infertil kadınların yumurta donasyonu hakkındaki düşünceleri
Mehmet Musa Aslan
09:00
09:10
Gonadotropin stimulasyonu granuloza hücrelerinde luteinizasyon olmadan progesteron yapım ve salınımını uyarıyor
Nazlı Akın
09:00
09:10
A comparative study on therapeutic outcomes and clinical implicatıons of transvaginal and transabdomial guidance during embryo transfer
Hüseyin Aksoy

09:10
09:30

PKOS ovulasyon induksiyonu: Gonadotropin
Süleyman Güven
09:10
09:20
Polikistik over sendromlu infertil olguların intrauterin inseminasyon sikluslarında metformin ile kombine edilen aromataz inhibitörleri ve gonadotropinlerin klinik etkinliklerinin karşılaştırılması
Murat Doğan
09:10
09:20
Eş Zamanlı Görüntüleme İle Tanımlanan Morula Aşamasındaki Embriyonun Birleşme Özellikleri, Blastosist Oluşum Oranını ve Kalitesini Öngörmektedir
İpek Keleş
09:10
09:20
İyi kalitede 3. gün ve 5. gün embryo transferinin uygulandığı thawing sikluslarında gebelik ve canlı doğum oranları
Pınar Çağlar Aytaç
09:30
09:50

Ovaryan stimülasyon ve aneuploidi ilişkisi
Bülent Yılmaz

09:20
09:30
Gonadotropin ile ovulasyon indüksiyon yapılan inseminasyon sikluslarında luteal faz progesteron desteğinin yeri var mıdır ?
Vehbi Yavuz Tokgöz
09:20
09:30
Dondurulup - çözülme sonrası ototransplantasyonu yapılılan fare ovaryum dokularında platelet-derived growth factor-α ekspresyonlarının incelenmesi
Erkan Gümüş
09:20
09:30
Utilization of the Bologna criteria: A promise unfulfilled ?
Ayşen Boza
09:30
09:50
Ovulatuar kadında IUI için ovaryan stimülasyon
Süleyman Akarsu
09:30
09:40
Kontrollü ovaryen hiperstimulasyon ve intrauterin inseminasyonda gebelik başarısını etkileyen faktörler
Gonca Yetkin Yıldırım
09:30
09:40
Uterus myomu hastalarında P53 genindeki ailesel ve somatik mutasyonlar ve polimorfizmler
Sündüz Özlem Altınkaya
09:30
09:40
Düşük ovaryan rezervli hastalarda antagonist siklusların letrozol ile modifiye edilmesinin in vitro fertilizasyon sonuçlarına etkisi
Elif Külahçı Aslan
09:40
09:50
Letrozole / GnRH antagonist protocol: Can outcomes be improved with luteal GnRH antagonist pretreatment ?
Şafak Olgan
09:50
10:00

Tartışma

09:40
09:50
Tartışma 09:40
09:50
Think twice before abdominal delivery: Adverse effects of C-section on fertility and on embryo transfer procedure
Mete Işıkoğlu
09:50
10:00
Tartışma
        09:50
10:00
Tartışma    
10:00

10:30
KAHVE ARASI

10:30
12:00

PANEL 3

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, SAĞLIK BAKANLIĞI, ENDÜSTRİ, SEKTÖREL SORUNLAR

Oturum Başkanları:
Gürkan Uncu
Turan Çetin
Başak Balaban
Mete Işıkoğlu

10:30
12:00
SÖZLÜ BİLDİRİLER - 5

Oturum Başkanları:
Mehmet Ali Yüce
Ümit Naykı
10:30
12:00
SÖZLÜ BİLDİRİLER - 6

Oturum Başkanları:
Sıddık Evsen
Paşa Uluğ
10:30
12:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER - 7

Oturum Başkanları:
Banu Kumbak

Aysel Uysal Derbent

10:30
11:50
SÖZLÜ BİLDİRİLER - 8

Oturum Başkanı:
İpek Müderris
Ilgın Türkçüoğlu
10:30
10:40
Açıklanamayan infertilite hastalarının ın vitro fertilizasyon başarısını arttırmada fertile kullanımının yararı var mı?, prospektif randomize kontrollü çalışma
Selçuk Yetkinel
10:30
10:40
Oligozoospermik erkeklerde sperm kromatin kondensasyonu ve sperm kreatin kinaz aktivitesinin sigara içimine bağlı olarak değerlendirilmesi
Ferhat Cengiz
10:30
10:40
Rat modelinde diabetin overler üzerine etkisi: Apoptozis ve interlökin-33’ün rolü
Cenk Naykı
10:30
10:40
Could vascular endothelial growth factor, placental growth factor and soluble FLT-1 be biochemıcal markers in pregnant women with placenta percreta ?
Ahmet Berkiz Turp
10:40
10:50
Kliniğimizde IVF tedavisi sırasında fertil chip kullanılan hastaların gebelik başarı oranlarının sunumu
Ahmet Fatih Öğüç
10:40
10:50
Retrospective comparison of intracytoplasmic sperm injection outcomes of sperm retrieved from a testicular biopsy and freshly ejaculated semen in oligozoospermia
Hasan Ali İnal
10:40
10:50
Metabolik sendromun IVF sonuçları üzerınde etkisi var mı ?
A.Seval Özgü Erdinç
10:40
10:50
Gebe olmayan ratlardan elde edilmiş izole myometriyum üzerine myoinositolün etkisi
Ebru Çelik Kavak
10:50
11:00
Kontrollü ovaryan stimülasyon sırasında ölçülen E2/oosit oranlarının gebelik sonuçlarına etkisi
Ahmet Fatih Öğüç
10:50
11:00
FOXO transkripsyon faktörleri fare preimplantif embriyo gelişiminde temel düzenleyicilerdendir
Nilay Kuşcu
10:50
11:00
İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sikluslarında endometriozis oosit morfolojisini olumsuz etkilemekte
Işıl Kasapoğlu
10:50
11:00
Prognostic factors of primary fallopian tube carcinoma
Mehmet Kulhan
11:00
11:10
Clinical efficacy of endometrial receptivity array: case series
Batu Aydınuraz
11:00
11:10
Farklı matürasyon aşamalarında oosit, kumulus hücreleri ve follikül sıvısında kisspeptin sinyal sisteminin rolü
Göktan Kuşpınar
11:00
11:10
Reküren endometrioması olan hastalarla primer endometrioması olan hastalar arasında fark var mı ?
Hale Göksever Çelik
11:00
11:10
Androstenedione Response to rhFSH is the most valid marker of Follicle Selection in Polycystic Ovarian Syndrome cases
Eser Özyürek
11:10
11:20
Serum progranulin düzeyi in vitro fertilizasyonda ovulasyon stimulasyon yanıtını öngörebilir mi ?
Ebru Ersoy
11:10
11:20
Folliküler mikroçevrede siklooksijenaz-2’nin oosit matürasyonundaki rolü
Göktan Kuşpınar
11:10
11:20
Ortalama platelet hacmi endometrioma ve benign over kistinde yükselmektedir: Prospektif vaka-kontrollü çalışma
Metin Kaba
11:10
11:20
Polikistik ovaryan morfoloji ve ovaryan kan akımının menstrüel patern, fiziksel görünüm ve kardiovasküler hastalıklarla ilişkisi
Mehmet Sipahi
11:20
11:30
Basal and HCG day serum progesterone levels do not adversely affect assisted reproduction technique pregnancy outcomes regardless of ovarian response rate in antagonist cycles: A retrospective cohort study
Bülent Yılmaz
11:20
11:30
Yardımcı üreme sikluslarında over yanıtı ile embryomorfokinetiği arasındaki ilişki
Süleyman Akarsu
11:20
11:30
GnRHa and letrozole inhibit stem cell recruitment to endometriosis
Gülçin Şahin Ersoy
11:20
11:30
Kandaki sklerostin düzeylerinin kemik mineral yoğunluğu, yaş ve vücut kitle indeksi ile ilgisi
Müberra Namlı Kalem
11:30
11:40
GnRH antagonist protokolü ve taze embriyo transferi uygulanan tüp bebek hastalarında ovulasyonun tetiklendiği gün progesteron/folikül oranının canlı doğum oranını öngörmedeki rolü
Onur İnce
11:30
11:40
Folliküler sıvı homosistein düzeylerı ile embryomorfokinetiği ve klinik gebelik arasındaki ilişki
Süleyman Akarsu
11:30
11:40
Serum micro RNAs as diagnostic markers of endometriosis; A comprehensive array based analysis
Gülçin Şahin Ersoy
11:30
11:40
Polikistik Over Sendromunda Serum Omentin-1 Düzeyi Tanıda Kullanılabilir mi ?
Alev Özer
11:40
11:50
GnRH antagonist protokolü uygulanan ve trigger günü progesteron yüksek hastalarda prematür LH yükselmesinin tüp bebek tedavisinde gebelik sonuçları üzerine etkisi
Onur İnce
11:40
11:50
Polikistik over sendromunda prokalsitonin ve proenflammatuar belirteç düzeyleri
Funda Göde
11:40
11:50
Altered Thiol / Disulfide homeostasis in patients with recurrent implantation failure assessed by a novel and automated assay
Yaprak Engin Üstün
11:40
11:50
Tartışma
11:50
12:00
Tartışma 11:50
12:00
Tartışma 11:50
12:00
Tartışma    
 Türkçe - İngilizce; İngilizce - Türkçe simultane çeviri