YABANCI KONUŞMACILAR  

 

DAVETLİ YABANCI KONUSMACILAR   
                                       

Andrea Borini, Italya

Sosyal ve tıbbi oosit dondurma endikasyonları                    

Anna Veiga, Ispanya

Pluripotent kök hücreler: hESC and iPS

 

Kök hücrelerden gamet elde etmek: güncelleme

Arri Coomarasamy, İngiltere

Düşüklerin klinik araştırması: Sınırlar

 

hMG ile rFSH meta-analiz

Ariel Weissman, Israil

PKOS da hangi over stimulasyon protokolünü kullanmalı

 

Düşük yanıtlı hastalarda doğal siklus IVF-klinik bir değerlendirme

Barış Ata, Amerika

SonoAVC:  Folikül ölçümünde yeni bir metod

Carlo Alviggi, Italya

Kontrollü over stimulasyonunda bireyselleştirilmiş protokoller

Dagan Wells, İngiltere

Oosit ve embryo kromozomal anormalliklerde yeni bulgular

 

Embryoların kapsamlı kromozom taraması: yeni kuşak anöploidi tarama testlerinden elde edilen bilimsel ve klinik veriler

Dan Levin, Israil

Endometriyumun mekanik stimulasyonu-implantasyonu iyileştirmede yeni bir metod

Daniel Seidman, Israil

Finans sıkıntısı olmadan IVF: Başarı oranları nedir?

Diamantis Kandrakis, Yunanistan

PKOS da metabolik bakış ve insülin direncinin moleküler mekanizması

 

PKOS patogenezinde diyetin rolü: Diyetteki glikotoksinler

Dorit Blickstein, Israil

Trombofili, gebelik komplikasyonları ve IVF başarısızlığı

Emre Seli, Amerika

PKOS da tedavi seçeneklerini optimize etmek

 

En iyi gamet ve embryonun seçilmesi: mevcut kavramlar

Enrico Carmina, Italya

PKOS da kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi ve kardiyovasküler hastalığın önlenmesi

Erik Ernst, Danimarka

Fertilite prezervasyonu için over dokusu dondurulması ve transplantasyonu

Ertan Sarıdoğan, İngiltere

ESHRE Endometriozis yönergeleri 2010

Mary McLaughlin, İngiltere

Folikül büyümesinin regülasyonu

Ezgi Demirtaş, Kanada

PKOS da in vitro maturasyon

Francesco Fiorentiono, Italya

İleri yaşta 24 kromozom anöploidi taraması:  oositten blastokiste

Glen Schatmann, Amerika

Endometriosis ve IVF: cerrahi gereklimi

Isaac Blickstein, Israil

ART sonrası ikiz gebelik istenen bir şey midir?

Karl-Gösta Nygren, Isvicre

Çogul gebelik oranlarını azaltırken anne ve bebek için IVF sonuçlarını iyileştirmek

Khaldoun Sharif, Ürdün

Azospermi tedavisinde zorluklar

Klaus Buhler, Almanya

Alman IVF Kayıtları Organizasyonu ve Sonuçları (D·I·R)

Orhan Bükülmez, Amerika

GnRH analoglarının hipofiz dışı etkileri

 

İleri yaşta over stimulasyonun zorlukları

Renato Pasquali, Italya

İnsülin hassaslaştırıcılar

 

PKOS da obezitenin tedavisi

Ri Cheng Chian, Kanada

IVM ile kombine edilmiş doğal siklus

Robert Boostanfar, Amerika

IVF stimülasyonunda son gelişmeler

Stephan Franks, Ingiltere

Aberran folikulogenez: PCOS da temel anormallik mi?

 

Evrimleşen bir sendrom olarak PKOS: 1935 den bu yana

Stephane Vivelle, Fransa

Nörodegeneratif bozuklukların preimplantation genetik tanısı

 

Insan genetik bozukluklarının tamamlayıcı bir modeli olarak embryonik ve indüklenmiş pluripotent kök hücreler

Stratis Kolibianakis, Yunanistan

Kötü over yanıtlı hastaları nasıl tedavi etmeliyiz?

 

Antagonist sikluslarda hCG günü progesterone düzeyinin rolü

Tarek El-Thouky, Ingiltere

IVF öncesi histeroskopi ve TROPHY çalışması

 

Erkek infertilitesinin tedavi seçenekleri

Thorir Hardarson, Isvec

Tek embryo transferi, başarılı embryo seçimi, taze ve donmuş embryo transfer siklularına giden yollar: The Scandinavian Perspective

Yacoub Khalaf, Ingiltere

Tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarının zorlukları ve tedavi seçenekleri