KURULLAR  

 

TSRM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ve KONGRE DÜZENLEME KURULU

TSRM Derneği ve Kongre Başkanı
Doç. Dr. Bülent Urman

TSRM 2. Başkanı
Prof. Dr. Sedat Kanadalı

TSRM Derneği ve Kongre Genel Sekreteri
Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu

TSRM Derneği Saymanı
Doç. Dr. Bülent Berker

TSRM Derneği Yönetim Kurulu
Doç. Dr. Tayfun BAĞIŞ
Prof. Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU
Prof. Dr. Cemal POSACI
Doç. Dr. Fatih ŞENDAĞ
Prof. Dr. Bülent TIRAŞ
Prof. Dr. Gurkan UNCU
Prof. Dr. Hakan YARALI