BİLİMSEL PROGRAM  

 

HİSTEROSKOPİK CERRAHİ KURSUNA KAYIT YAPTIRMANIZI RİCA EDERİZ. KATILIM SINIRLI SAYIDADIR.


OTURUM 1


SALON A- REPRODÜKTİF DÖNEMDE SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR


Mehmet Yılmazer,
Ali Rıza Odabaş
ı

SALON B-MENOPOZ TEDAVİSİ-DOĞRULAR VE YANLIŞLARMehpare Tüfekçi,  
Ruşen Aytaç
, Gülay Kurtay

SALON C-Dr. Atilla Yıldırım Özel Oturum: KONTRASEPSİYONHikmet Hassa, Bülent Ergun

14.00-14.20

Adolesan dönemde görülen jinekolojik hastalıklar
Süleyman Akhan

Menopozal semptomların hormone bazlı tedavileri
Hakan Seyisoğlu

Adolesan kontrasepsiyon
Berna Dilbaz

14.20-14.40

Menorajinin tadavisinde güncel yaklaşımlar
Başar Tekin

Hormon tedavisinde progesteronlar
Fatih Durmuşoğlu

Yeni kontrasepsiyon seçenekleri-Nuvaring, Essure ve diğerleri
İbrahim Esinler

14.40-15.00

HPV ve HPV aşılamasında güncel öneriler
Murat Api

Menopozda hayat stili değişimi ve diğer alternative tedaviler
Nilgün Turhan

Oral kontraseptiflerdeki progesteronlar
Seyide Soysal

15.00-15.20

Prematür Over Yetmezliğinin Yönetimi  İpek Müderris

Postmenopozal osteoporoz tedavisi
Serdar Özşener

Levonorgestrel intrauterin sistemin kontrasepsiyon dışı uygulamaları
Gürkan Yazıcı

15.20-15.30

TARTIŞMA

TARTIŞMA

TARTIŞMA

       
15.30-16.00 KAHVE ARASI
15.30-16.30 Uzmanla Buluşma  


OTURUM 2


SALON A- OVER VE ENDOMETRİYUM-TEMEL PRENSİPLER

Faruk Buyru,
Devrim Tok

SALON B-UTD OturumuRecai Pabuccu, Timur Gürgan

SALON C- İNFERTİLİTEDE TARTIŞMALI KONULAR


Hakan Şatıroğlu,  Yılmaz Güzel

16.00-16.20

Folikül büyümesinin regülasyonu
Mary McLaughlin

ART'de komplikasyonlar azaltılabilir mi?
Ulun Uluğ

İnfertilitede  utero-tubal faktörlerin araştırılması
Bilgin Gürateş

16.20-16.40

AMH ölçümünün klinik uygulamaları
Sezai Şahmay

Ovaryan stimulasyonda AMH değerleri yeni bir strateji mi getiriyor?
Erol Tavmergen

Stres ve infertilite-
Serdar Dilbaz

16.40-17.00

Over stimulasyonunda endometrium
Osman Develioğlu

İnfertilite araştırma teknikleri
Bülent Baysal

İnfertilitede histeroskopinin rolü
Tansu Küçük

17.00-17.20

GnRH analoglarının hipofiz dışı etkileri
Orhan Bükülmez

Fertilitenin korunmasında yeni ufuklar
Murat Sönmezer

İnfertiilitede laparoskopi: Kime ve ne zaman?
Fazlı Demirtürk

17.20-17.40

 

ART'de ovulasyonu tetiklemede GnRH analogları kullanımı ve klinik deneyimlerimiz
Recai Pabuccu

İnfertil hastada myomektomi:  kime ve ne zaman?
Sahin Zeteroğlu

17.40-18.00 TARTIŞMA TARTIŞMA TARTIŞMA

19.00-22.00

AÇILIŞ TÖRENİ VE KOKTEYLİ

Açılış Konuşmaları
Aramızdan ayrılan meslektaşlarımızın anılması-Bülent Gökmen, Atilla Yıldırım
Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve Konuşması-Aydın Arıcı
Kokteyl

 


OTURUM 3

SALON  A-PKOS-PATOFİZYOLOJİ

Hakan Yaralı,
Bülent Yıldız

SALON B-REPRODÜKTİF CERRAHİOnur Bilgin, Özay Oral

SALON C- İNFERTİLİTEDE TARTIŞMALI KONULAR  

Sertaç Batıoğlu, 
Nuray Bozkurt

09.00-09.20

Aberran folikulogenez: PCOS da temel anormallik mi?
Stephen Franks

İnfertilitede endoskopi
Kemal Özgür

ART de aromataz inhibitörlerinin yeri
Onur Karabacak

09.20-09.40

PKOS da metabolik bakış ve insülin direncinin moleküler mekanizması Diamantis Kandarakis

Tubal infertilite-cerrahi mi ART mı Fatih Şendağ

IVF de KOH monitorizasyonu
Erbil Doğan

09.40-10.00

Türkiye’de PCOS sıklığı – Epidemiyolojik Çalışma - Hacettepe PCOS Çalışma Grubu sonuçları
Gürkan Bozdağ, 
Zuhal Yapıcı, 
İbrahim Esinler,
Bülent Yıldız,
Hakan Yaralı

Açıklanamayan infertilitede tedavi algoritması
Ramazan Mercan

POF da over içi çevre nasıl iyileştirilir
Hikmet Hassa

10.00-10.20

Evrimleşen bir sendrom olarak PKOS: 1935 den bu yana
Stephen Franks 

Endometriosis ve IVF: cerrahi gereklimi
Glenn L. Schattman

DHEA, büyüme hormonu ve antioksidanların infertilite deki yeri
Cem Atabekoğlu

10.20-10.30

TARTIŞMA

TARTIŞMA

TARTIŞMA
 
10.30-11.00 KAHVE ARASI
 


OTURUM 4


SALON  A- CC DİRENCİ VE YETMEZLİĞİNİN TEDAVİSİOmur Taşkın, Tayfun Bağış

SALON B- KLİNİK EMBRYOLOJİ DERNEĞİ OTURUMU IVF DE TEK EMBRYO TRANSFERİNE GİDEN YOL

Lale Delilbaşı,
Başak Balaban, Faruk Bener

SALON C- İNFERTİLİTENİN ARAŞTIRILMASI VE TEDAVİSİCengiz Karakaya, Erdoğan Aslan

11.00-11.20

Gonadotropin tedavisi
Gürkan Uncu

Tek embryo transferi, başarılı embryo seçimi, taze ve donmuş embryo transfer siklularına giden yollar: The Scandinavian Perspective 
Thorir Hardarson

Temel sperm analizi:  yeni WHO sperm referans aralıkları
Serdar Günalp

11.20-11.40

İnsülin hassaslaştırıcılar Renato Pasquali

IVF klinikleri için yeni üreme tıbbı yönetmeliğine göre IVF laboraturalarının sorumluluk ve görevleri
Tülay İrez

SonoAVC:  Folikül ölçümünde yeni bir metod
Barış Ata

11.40-12.00

Ovarian drilling
Levent Şentürk

Turkiyede tek embryo transferinin ilk uygulamalarının klinik sonuçları: Çok merkezli çalışma
Cem Korkmaz, Pelin Kutlu

Trombofili, gebelik komplikasyonları ve IVF başarısızlığı
Dorit Blickstein

12.00-12.20

PKOS da tedavi seçeneklerini optimize etmek
Emre Seli

Klinik embryoloji cemiyetinin aktiviteleri
Ertan Kervancıoğlu

ART sonrası ikiz gebelik istenen bir şey midir?
Isaac Blickstein

12.20-12.30

TARTIŞMA

TARTIŞMA

TARTIŞMA

12:30-13:30 Uydu Sempozyum


12.30-13.30 Uzmanla Buluşma

 
12.30-14.00 YEMEK ARASI
       


OTURUM 5


SALON A-PKOS


Aydın Arıcı,  Yılmaz Atay

SALON B- GENETİK ve KÖK HÜCRELER

Semra Kahraman,
Gülay Özgon

SALON C- İNFERTİLİTEDE TARTIŞMALI NOKTALAR

Kemal Öztekin ,
Mehmet Erdem

14.00-14.20

PKOS ve IVF
Hakan Yaralı

Oosit ve embryo kromozomal anormalliklerde yeni bulgular
Dagan Wells

IUI-endikasyonları, over stimulasyon protokolleri-CC, aromataz inhibitörler ve gonadotropinler
Hakan Özörnek

14.20-14.40

PKOS da hangi over stimulasyon protokolünü kullanmalı
Ariel Weismann

Insan genetik bozukluklarının tamamlayıcı bir modeli olarak embryonik ve indüklenmiş pluripotent kök hücreler
Stephane Viville

IUI başarı oranları nasıl arttırılabilir?
Esra Bulgan Kılıçdağ

14.40-15.00

PKOS da in vitro maturasyon
Ezgi Demirtaş

 

Pluripotent kök hücreler: hESC and iPS
Anna Veiga

İnfertil hastalarda myom tartışmaları
Cihat Ünlü

15.00-15.20

IVM ile kombine edilmiş doğal siklus
Ri Cheng Chian

Nörodegeneratif bozuklukların preimplantation genetik tanısı
Stephane Viville

Endoskopi infertilite tedavisini nasıl şekillendirebilir ?
Yücel Karaman

15.20-15.30

TARTIŞMA

TARTIŞMA

TARTIŞMA

   
15.30-16.00 KAHVE ARASI
   


OTURUM 6


SALON  A- AE-PKOS AE-PCOS Society Taskforce

Gürkan Uncu,
Tahir Haytoğlu

SALON B-ART DA TARTIŞMALI KONULAR

Rüstü Ergür, Ali Yanık

SALON C-  İNFERTİLİTE TEDAVİSİNDE TARTIŞMALI KONULAR

Mustafa Uğur,
Bülent Berker

16.00-16.20

PKOS patogenezinde diyetin rolü: Diyetteki glikotoksinler
Diamantis Kandarakis

SET mi DET mi:  etkinlik, güvenilirlik ve maliyet
Semra Kahraman
Açıklanamayan infertilitenin tedavisi-Ön IUI
Ahmet Erdem

16.20-16.40

PKOS da obezitenin tedavisi
Renato Pasquali

Embryo transferi-kateter ve teknik farkediyormu?
Bülent Tıraş
Açıklanamayan infertilitenin tedavisi -Ön IVF
Kubilay Vicdan

16.40-17.00

PKOS da kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi ve kardiyovasküler hastalığın önlenmesi Enrico Carmina


Endometriosis/endometrioma-
Ön cerrahi
Vedat Atay

17.00-17.20

TARTIŞMA

Endometriyumun mekanik stimulasyonu-implantasyonu iyileştirmede yeni bir metod
Dan Levin
Endometriosis/Endometriomas-
Ön IVF
Cem Demirel

17.20-17.40

TARTIŞMA

Başarısız implantasyonun düzeltilebilir sebepleri
Hulusi Zeyneloğlu
Hiperprolaktinemi; tedavi seçenekleri
Mesut Öktem

17.40-18.00

TARTIŞMA

TARTIŞMA TARTIŞMA

 

ÜREME TIBBINDA TARTIŞMALI KONULAR


OTURUM 7


SALON A-ANA SEANSLAR- Bülent Urman, Hasan Serdaroglu

09.00-09.30

Kontrollü over stimulasyonunda bireyselleştirilmiş protokoller - Carlo Alviggi

09.30-10.00

Kök hücrelerden gamet elde etmek: güncelleme - Anna Veiga

10.00-10.30

Düşüklerin klinik araştırması: Sınırlar - Arri Coomarasamy

       
10.30-11.00 KAHVE ARASI
       

OTURUM 8

SALON A- Bülent Gökmen Özel Oturum
TEKRARLAYAN ABORTUS VE TEKRARLAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞI

Bülent Tıraş, Oya Gökmen

SALON B- ART


Tamer Erel, Ali Talip Gül

SALON C- ENDOMETRİOZİS ADENOMİYOZİS DERNEĞİ OTURUMU
Engin Oral, Tayfun Alper

11.00-11.20

Tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarının zorlukları ve tedavi seçenekleri
Yacoub Khalaf

IVF stimülasyonunda son gelişmeler
Robert Boostanfar

Adolesan endometriozisinin tanı ve tedavisi
Kutay Biberoglu

11.20-11.40

IVF öncesi histeroskopi ve TROPHY çalışması
Tarek El Toukhy

Günümüzde ART da GnRH agonistleri yerlerini antagonistleri bırakmalı mı?
Tayfun Bağış

Endometriozis ve infertilitenin tedavisi
Engin Oral

11.40-12.00

IVF de hafif over stimulasyonu
Bülent Berker

Alman IVF Kayıtları Organizasyonu ve Sonuçları (D·I·R)
Klaus Buhler

Endometriozis cerrahisi-doğrular ve yanlışlar
Yakup Kumtepe

12.00-12.20

Embryoların kapsamlı kromozom taraması: yeni kuşak anöploidi tarama testlerinden elde edilen bilimsel ve klinik veriler Dagan Wells

hMG ile rFSH meta-analiz
Arri Coomarasamy

ESHRE Endometriozis yönergeleri 2010
Ertan Saridogan

12.20-12.30

TARTIŞMA

TARTIŞMA

TARTIŞMA

12.30-13.30 Uzmanla Buluşma  
12.20-12.30 YEMEK ARASI
       


OTURUM 9


SALON A-KÖTÜ OVER YANITI

Hulusi Zeyneloğlu,
Cengiz Alataş

SALON B-ART DA TARTIŞMALI KONULAR


Rıfat Gürsoy, Ercan Aygen

SALON C-FERTİLİTE PRESERVASYONU


Mustafa Küçük, Aret Kamar

14.00-14.20

Over rezerv testleri over stimulasyonuna yön verebilir mi?
Sedat Kadanalı

IVF laboratuvarında kalite
Tuğçe Budak

Kanser hastası bayanda fertilite koruyucu seçenekler
Temel Ceyhan

14.20-14.40

Kötü over yanıtlı hastaları nasıl tedavi etmeliyiz?
Stratis Kolibianakis

Frozen sikluslarda endometriyumun hazırlanması
Mehmet Çolakoğlu

Fertilite preservasyon açısından kontrollü over hiperstimulasyon stratejileri
Özgür Öktem

14.40-15.00

Düşük yanıtlı hastalarda doğal siklus IVF-klinik bir değerlendirme
Ariel Weissman

İmplantasyon oranları düşünce yapılması gerekenler
Kayhan Yakın

Sosyal ve tıbbi oosit dondurma endikasyonları
Andrea Borini

15.00-15.20

İleri yaşta over stimulasyonun zorlukları
Orhan Bükülmez

ART da gebelik ve fetal outcome farklı mı?
Ümit Göktolga

Fertilite prezervasyonu için over dokusu dondurulması ve transplantasyonu
Erik Ernst

15.20-15.30

TARTIŞMA

TARTIŞMA

TARTIŞMA

       
15.30-16.00 KAHVE ARASI
       


OTURUM 10


SALON A- ART’I İYİLEŞTİRMEK:  DAHA BAŞARILI DAHA HASTA DOSTU

Candan Cengiz,
Sait Yüce Bilgin

SALON B-ART

Tayfun Özçakır, Göğşen Önalan

SALON C- ERKEK İNFERTİLİTESİ

Kadir Savan,
Melahat Kesim

 

16.00-16.20

Geç Transfer Az Transfer

Basak Balaban

Finans sıkıntısı olmadan IVF: Başarı oranları nedir?
Daniel Seidman

Erkek infertilitesinin tedavi seçenekleri
Tarek El-Thouky

16.20-16.40

En iyi gamet ve embryonun seçilmesi: mevcut kavramlar     Emre Seli

Antagonist sikluslarda hCG günü progesterone düzeyinin rolü
Stratis Kolibianakis

Azospermi tedavisinde zorluklar
Khaldoun Shariff

16.40-17.00

Çogul gebelik oranlarını azaltırken anne ve bebek için IVF sonuçlarını iyileştirmek
Karl Nygren

 

IVF sikluslarında luteal destek- Ahmet Zeki Işık

ICSI de en iyi sperm seçimi- Esat Orhon

17.00-17.20

Uzun etkili FSH’nın IVF te kullanımı
Namık Kemal Duru

OHSS den korunma ve tedavi seçenekleri
Cemal Posacı

Genital traktustan yeni sperm elde etme yolları Ateş Kadıoğlu

17.20-17.40

ART’de Zamanlama: Yüksek implantasyon, Düşük Komplikasyon
Erkut Attar

COS da LH desteğinin yeri
Hüseyin Görkemli

Virtual azospermi ve azospermide ICSI sonuclari
Latif Kupelioglu

17.40-18.00

TARTIŞMA

TARTIŞMA

TARTIŞMA

PLAJ PARTİSİ 20.00 - 24.00

 


OTURUM 11


SALON A-ÖZEL TÜP BEBEK MERKEZLERİ
DERNEĞİ OTURUMU

SALON B-SERBEST SUNUMLAR
Sedat Kadanalı,
Bülent Tıraş,
CemalPosacı

SALON C-SERBEST SUNUMLAR
Hulusi Zeyneloğlu, Gürkan Uncu,
Bülent Berker

SALON D-SERBEST SUNUMLAR
Mehmet Çolakoğlu,
Tayfun Bağış

09.30-11.30

YENİ ÜYTE YÖNETMELİĞİ: SON DEĞİŞİKLİKLER, MEVCUT DURUM VE GELECEK
Kutay Biberoğlu,
Bülent Urman,
Mete Işıkoğlu

Kubilay Vicdan
Murat Türkyılmaz
Zafer Kalaycı

Tartışma:
Soru ve Yanıtlar

Serbest
Sunumlar 1
Serbest
Sunumlar 2
Serbest
Sunumlar 2

MİNİ SEANSLAR*

IVF merkezinde gebelik oranları düşerse ne yapalım?
Kayhan Yakın, Tuğçe Budak
ART ve Etik
Oktay Kadayıfçı, İsmail Dölen
SET ile gebelik oranları nasıl optimize edilebilir?
Onur Karabacak, Cem Fıçıcıoğlu, Hakan Özörnek
Ticari Bir Kuruluş Olarak IVF Merkezi: Başarının Anahtarları
Bülent Tıraş, Aret Kamar

*Mini seansların programdaki yeri daha sonra bildirilecektir.

 


8 EKİM CUMA

OTURUM 1

SALON D

Oturum Başkanları :

Nezihe Beji, Bülent Urman

 

13.50-14.00

Açılış Konuşmaları

 

14.00-14.20 YÜT merkezlerinde çalışan hemşirelerin görev ve sorumlulukları Aygül Akyüz
14.20-14.40 İnfertilite tedavisinde kullanılan ilaç protokolleri

Aysun Kaya

14.40-15.00 İnfertilite tanı ve tedavi sürecinde eğitim ve danışmanlık

Derya Atıcı

15.00-15.20 YÜT ile Tedavi Sürecinde Ortaya Çıkan Komplikasyonlar ve Hemşirelik Yaklaşımı

Melek Cingi Ersoy

15.20-15.30 TARTIŞMA  
15.30-16.00 KAHVE ARASI  
OTURUM 2

Oturum Başkanları :

Osman Develioğlu, Sevim Savaşer

 
16.00-16.20 YÜT Gebeliklerinde fetal anomali riskinde artış var mı? Bülent Baysal
16.20-16.40 YUT gebeliklerine özel izlem gerekli mı?

Latif Küpelioğlu

16.40-17.00 YÜT Gebeliklerinde Çoğul Gebelik ve komplikasyonları Bülent Urman
17.00-17.10 TARTIŞMA  

9 EKİM CUMARTESİ

OTURUM 1 SALON D

Oturum Başkanları :

Hasan Serdaroğlu, Meral Zengin

 
09.00-09.20 İnfertil çiftlerin infertiliteye karşı psikolojik tepkileri/ infertilitenin
psikososyal etkileri (cinsiyet farklılıkları)

Güliz Onat Bayram

09.20-09.40 İnfertil hastalarda ortaya çıkan psikiyatrik sorunlar ve tedavi

Elçin Orhan

09.40-10.00 Gebelik kaybı yaşayan çiftlere yaklaşım

Dilek Potur

10.00-10.20 YÜT de psikolojik faktörler, eşlere danışma hizmeti İlkay Güngör
10.20-10.30 TARTIŞMA  
10.30-11.00 KAHVE ARASI  
OTURUM 2

Oturum Başkanları :

Hediye Arslan, Seval Çalışkan

 
11.00-11.20 Fertilite prezervasyonu Özgür Öktem
11.20-11.40 Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromlu Hastanın Bakımı Barış Ata
11.40-12.00 İnfertil Çiftlerin Psikososyal Değerlendirilmesi (Anamnez, Kullanılan Görüşme Formları ve Testler)

Sevim Buzlu

12.00-12.20

Klinik Uygulamada Psiko-Sosyal Değerlendirme Örnekleri

Esra Ertuğrul, Şenay Zorlu
12.20-12.30 TARTIŞMA  
  ÖĞLE YEMEĞİ  
OTURUM 3

Oturum Başkanları :

Hülya Okumuş, Nurdan Demirci

 
14.00-14.20 İnfertil Çiftlere Yönelik Bireysel Danışmanlık ve Grup Terapileri  (Örnek Vaka Sunumları İle) Gonca Şensözen
14.20-14.40 İnfertilitenin çiftler üzerinde yarattığı stresin çözümünde tamamlayıcı tedavi  yaklaşımları (Hipnoz-Akupunktur)

Aydın Kendirci

14.40-15.00 Başarısız İnfertilite Tedavisi Sonrası Evlat Edinme veya Çocuksuz Yaşam Konusunda Danışmanlık Gonca Şensözen
15.00-15.20 YÜT Gebelikleri, Prenatal Ve Postnatal Bağlanma Sema Yılmaz
15.20-15.30 TARTIŞMA  
15.30-16.00 KAHVE ARASI  
OTURUM 4

Oturum Başkanları :

Kubilay Vicdan, Ümran Oskay

 
16.00 – 16.20 İnfertil Çiftlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Geliştirme ve Hemşirenin Rolü

Füsun Terzioğlu

16.20 – 16.40 İnfertil Çiftlere Yönelik Özel İletişim Becerileri

Sevim Buzlu

16.40 – 17.00 İnfertilite Hastalarının Sağlık Ekibi Üzerinde Yarattığı Stres ve Baş Etme Yöntemleri

Elçin Orhan

17.00 – 17.15 TARTIŞMA  
17.15 – 17.30 Kapanış ve Değerlendirme  

 

8 EKİM CUMA
YER: ÖZEL ANTALYA TÜP BEBEK MERKEZİ

Kursun amacı

Donanım, teknik, temel prensipler, endikasyonlar ve komplikasyonları içeren bir programla histeroskopinin tüm yönleri ele alınacaktır.
Didaktik konferanstan ziyade ameliyathane ortamında otör cerrahla birlikte operasyon odasında vaka hazırlığı ve işlemler izlenebilecek aynı zamanda operasyon sırasında interaktif iletişim olanağı verilecektir.
En önemlisi de her kursiyer hayvan uterusunda bireysel pratik histeroskopi eğitimi alacaktır.

*Kurs katılımı 25 kişiyle sınırlıdır.


Kurs Yöneticileri

Yücel Karaman, Kemal Özgür

Eğiticiler

Yücel Karaman, Kemal Özgür, Özay Oral, Murat Berkkanoğlu, Hasan Bulut

   
10:30-10:50 Histeroskopik donanım ve teknik
Özay ORAL
10:50-11:10 Septum ve subseptum
Kemal Özgür
11:10-11:20 Olgu sunumu -1
Murat Berkkanoğlu
11:20-11:40 Ameliyathane H/S septum
Kemal Özgür
11:40-12:00 Myom
Yücel Karaman
12:10-12:20 Olgu sunumu-2
Murat Berkkanoğlu
12:20-12:40 Ameliyathane H/S myom
Yücel Karaman
12:40-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-13:50 Endometrial polipler
Özay Oral
13:50-14:00 Olgu sunumu-3
Hasan Bulut
14:00-14:20 Ameliyathane H/S polip
Özay Oral
14:30-14:40 Uterin sineşi-t shaped uterus tedavisi
Yücel Karaman
15:00-17:00 Hayvan uteruslarında histeroskopik çalışmalar
Kemal Özgür, Murat Berkkanoğlu, Hasan Bulut