BİLİMSEL KURULLAR

Kongre Programı

Kongre Öncesi Kurslar  

Yuvarlak Masa Oturumları

TSRM ve KONGRE BAŞKANI
Doç. Dr. Bülent URMAN

TSRM 2. BAŞKANI

Prof. Dr. Sedat KADANALI

TSRM ve KONGRE GENEL SEKRETERİ

Prof.Dr. Hulusi Bülent ZEYNELOĞLU
TSRM SAYMANI
Doç Dr. Bülent Berker
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Gürkan UNCU 
Prof.Dr. Cemal POSACI
Prof. Dr. Bülent ERGUN
Prof. Dr. Onur KARABACAK 
Doç. Dr. Fatih ŞENDAĞ 
Doç. Dr. Tayfun BAĞIŞ
Dr. Hakan ÖZÖRNEK