BİLDİRİ ÖZETLERİ

Kongre Programı

Kongre Öncesi Kurslar  

Yuvarlak Masa Oturumları

E-Poster Sistemi Açılmıştır TIKLAYINIZ

SÖZLÜ BİLDİRİ ve POSTER BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİMİ

(E-Poster Sistemi Açılmıştır TIKLAYINIZ)

3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi tüm bildiri özetleri elektronik ortamda ve web sayfasından  bu adresten kabul edilecektir.  Bildiri özetini son gönderme tarihi 15 Eylül 2008’dir.

Bildiri özeti gönderim kuralları:

  1. Konu başlığının büyük harfle yazılması gerekmektedir. Araştırmacıların isimleri, araştırmanın yapıldığı kurum ve kent belirtilmelidir.
  2. Yazar(lar)’ın Adı-Soyadı ve kurumları eksiksiz ve unvan belirtilmeksizin yazılmalıdır.  Bildirinin başlığında kısaltma kullanılmamalıdır. Kurum adları otomatik olarak büyük harfe dönüştürülecektir.
  3. Girilecek yazarların mail adresleri girilmesi zorunludur.
  4. Bildirinin türü ve sunumu, yapacak kişi işaretlenmesi zorunludur. Sunum şekli bilimsel kurul tarafından değiştirilebilir.
  5. Bildiri özetleri sisteme ; giriş ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve yorum, kaynaklar başlığında düzenlenmeli ve 2000 karakteri aşmamalıdır.
  6. Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacağından, online bildiri sistemine kayıt esnasında sürekli kullandığınız bir e-posta adresini belirtiniz.
  7. Kabul edilen bildiriler hiçbir  düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlarına ait olacaktır.
  8. Bildiri gönderimi uygulaması ile kayıt ettiğiniz bildiri özetlerini mutlak suretle onaylamanız gerekmektedir. Onaylanmamış bildiriler bilimsel sekreterliğe iletilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
  9. Bildirilerin kabul edilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydının olması gerekmektedir.

Not: Poster (e-poster) olarak kabul edilen bildiriler e-poster olarak sunulacaktır.  E-poster olarak sunumu kabul edilen bildirileri bu adresteki yer alan e-poster hazırlama kılavuzundan yararlanarak sisteme girebilirsiniz.

E-Poster Sistemi Açılmıştır TIKLAYINIZ

E-POSTER (ELEKTRONİK POSTER) NEDİR?

Bugüne kadar kongrelerde yer alan basılı posterler, kongre süresince panolarda sunulmakta ve yoğun bilimsel program dolayısıyla  izleyici bulamamaktadır. E-poster bu tip olumsuzlukları engelleyen, günümüzde bilişim teknolojisinin yaygın bir şekilde kullanımı ile poster çalışmalarına, kongreye katılamayan hekimlerin de ulaşabilmesini sağlayan bir sunum türüdür.

Kongrede sunulmak üzere kabul edilen bir poster bildirisi makale özeninde hazırlanmaktadır, bu çalışmaların elektronik ortamda toplanmasıyla çalışmalar kongre bittikten sonra da okunabilmekte, hazırlayıcılara herhangi bir maddi külfet getirmemekte ayrıca bilgi paylaşımı için güzel bir örnek oluşturmaktadır.

Bu uygulamada kongrede sunulmak üzere kabul edilen poster sunumları, sunuculara verilecek olan standart program ile kongreye gelmeden önce hazırlanmaktadır. Kongre süresince elektronik ortamda hazırlanan bu posterler, kongre alanında kurulu bilgisayar terminalleri ile katılımcıların bilgisine sunulmaktadır. Hazırlanan e-posterler kongrenin ardından TSRM derneği web sayfasında e-poster başlığı altında sürekli olarak yayınlanacaktır.

Posterin hazırlanması ve elektronik ortamda gönderilmesi sırasında oluşabilecek her türlü güçlük için e-poster ekibi tarafından teknik destek verilecektir. E-poster sunumlarının sisteme girilmesi için son tarih 15 Eylul 2008’dir.