ALANYA

Kongre Programı

Kongre Öncesi Kurslar  

Yuvarlak Masa Oturumları

 
KIZIL KULE

Sultan Alaüddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. İsmini alt kısmında bulunan kızılımsı taşlardan ve üst kısımları teşkil eden tuğlalardan almıştır. Kulenin alt kısmında bulunan kesme taşların Dim Boğazı'nın doğusundan getirildiği bilinmektedir. Kızıl Kule'nin bulunduğu yer itibariyle doğu cephesi ile batı cephesi arasında iki metrelik bir yükseklik farkı vardır. Buna göre doğu cephesindeki yükseklik 35 m., batı cephesindeki yükseklik ise 33 m.'dir. Düzgün bir sekizgen şeklindeki kule beş katlıdır. Üzerindeki kitabeye göre 1226 yılında yapılmıştır. Sekizgen şeklindeki kulenin zemin katı müzenin bir devamı olarak Alanya yöresinde kullanılan etnografik eserlerin sergilendiği bir yerdir. Kışın, yağmurlu günlerde kule çevresine yağan yağmurların, küçük kanalların sarnıca bağlanması suretiyle yıllık su ihtiyaçlarının buradan sağlandığı bilinmektedir.

Kızıl Kule
Kızıl Kule
SELÇUKLU TERSANESİ

Bu tersane, Kızıl Kule'den iki yıl sonra, 1228 yılında SuItan Alaüddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Sultan bu gayretiyle, doğudan gelebilecek tehlikelere karşı koyarak "Sultan-ül-bahreyn" ( İki denizin sultanı ) olma arzusunu gerçekleştirmiş olur. Tersane 56,5 m. uzunluğunda, 44 m. derinliğinde ve beş gözlüdür. Her göz 7,70 m. genişliğinde, 42,30 m. derinliğindedir. Derinlikteki 1,70 m.'lik fark, duvarların kalınlığından kaynaklanmaktadır.

Selçuk Tersanesi
Selçuk Tersanesi
ALARA KALESİ

Alara Han'ın 200 m. kadar kuzeyinde Alara Çayı'nın yatağı üzerinde dimdik yükselen bir dağda kurulu ilginç bir kaledir. İlk kez ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. 1231 Yılında Selçuklu'lar tarafından alınan kale onarılmış ve Osmanlı Devrinde bile uzun süre kullanılmıştır.

Alara Kalesi
ALARA HAN

Antalya - Alanya karayolunda Alanya'ya 30 km. kala kuzeye dönülür ve 10 km. sonra Alara Han'a ulaşılır. Han 1231 yılında Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Son derece sağlam bir yapısı vardır. Kapı girişindeki yazıt ve iki aslan başı dikkati çeken özelliklerdir. Savunma önlemleri düşünülmüş olup bir kale niteliği vardır.

Alara Han
Alara Han
LEATRES-LEATRİ (MAHMUTLAR HARABELERİ)

İlçe merkezine 22 km. uzaklıkta Cebelireis Dağı'nın 900 metre yüksekliğinde doğu, batı ve güney yönleri büyük uçurumlarla çevrili bir tepe üzerine kurulmuştur. Bugün bu antik şehirle ilgili olarak Trayan ile İmparatoriçe Herennia Etruscill adlarına paralar basıldığı bilinmektedir. Burada çoğu harap olmuş vaziyette, kiliseler, hamamlar, sarnıçlar, çeşitli yerleşim merkezleri, küçük çapta stadyum, tiyatro, sütunlu caddeler ve tapınaklar mevcuttur. Stadyumun güney kısmında yer alan kilise merkezi, yan nefleri ve apsisiyle ayakta duran bir yapı olup içerisinde kırmızı ve açık mavi boyalarla fresk izleri mevcuttur. Bu yapıların büyük bir bölümünde sık sık rastlanan kartal bacağı ve öküz başı kabartmaları ile sayısız kitabeler insanı ister istemez tarihin derinliklerine götürmektedir. Mevcut kitabelerden edinilen bilgilere göre bu yöre, M.S. I.yüzyılla III. yüzyıl arasında en parlak devrini yaşamıştır. Bu yüzyıllar arasında şehrin sahip olduğu tapınaklardan Zeus-Megistos, Apollon ve Caesar (Sezar)'a ait olanları bilinenler arasındadır.

Leatres-Leatri
SYEDRA HARABELERİ

Syedra şehri bugünkü Kargıcak ve Seki köylerinin sınır teşkil ettiği bir tepede kurulmuştur. Alanya merkezine uzaklığı 20 km' dir. İlçe merkezinin doğusunda yer alır. Denizden 3 km. kadar uzaklıkta büyükçe bir tepe üstüne kurulan büyük şehir Syedra şehrinin merkezidir. Bu büyük şehir, M.S.138-161 yılları arasında Marcus Aurelius ve Antonius adlarına basılan paralardan ve gerekse bu yörede rastlanan kitabelerden bir Roma devri kalıntısı olduğu bilinmektedir.

Syedra
Syedra
İOTAPE (AYTAP) LİMAN ŞEHRİ

Halk arasında Aytap olarak bilinen IOTAPE şehri Alanya'nın 30 km. doğusundadır. Kral Antichus'un karısı IOTAPE'nin anısına şehre bu adın verildiği bilinmektedir. İlerleyen yıllarda özellikle Roma İmparatoru Traianus (M.S. 98-117) zamanında kendi adına çeşitli paralar bastırmıştır. Şu anda ayakta kalabilen yapıtlara bakıldığında Roma devri görünümünü veren bu şehirde, daha önce yaşamış kavimlere ait hiçbir delil olmadığı için IOTAPE'ye Roma devri şehir kalıntısı diyebiliriz. Şehrin 50-100 m. ebatlarında tabii bir de limanı vardır.

Iotape
ŞARAPSA KERVANSARAYI

Antalya-Alanya karayolunda Alanya'ya 15 km. uzaklıktadır. Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında (1236-1245) yaptırılmıştır. Geniş bir alana inşa edilmiş olan hanın üstünü örten taş örtü halen sağlamlığını korumaktadır. Güneyi kapalıdır. Adeta bir kale görünümündedir. Oldukça gösterişli olan giriş kapısı kuzeydedir. Bitişiğinde bir mescit vardır.

Şarapsa Kervansarayı