DUYURULAR
 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Kasım 2015 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da Derneğimizin merkezinde (Çetin Emeç Bulvarı, Hürriyet Caddesi, No. 1/ 13, Öveçler/ Ankara) gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul Toplantısı 6 Aralık 2015 tarihinde saat 10.00’da, Sheraton Ankara Hotel & Convention Center Noktalı Sokak, Kavaklıdere /Ankara adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul’da asil üyelerimizin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Dernekler Yasası gereği Genel Kurul’da vekâlet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet geçerlidir).
Saygılarımızla,


Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Yönetim Kurulu

BİLGİLENDİRME
 
Bilindiği gibi, Derneğimiz tarafından, 6-9 Kasım 2014 tarihleri arasında “6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi”ni düzenlenmiştir.
Derneğimiz bu kongre ile ilgili olarak tüm iş ve işlemlerin şeffaf bir biçimde gerçekleştiğini bağımsız denetim yoluyla da tespit ettirmiş bulunmaktadır.
Denetim raporu, Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile, kongrede yapılan harcamaların, bunlara dayanak belgelerin ve ilgili diğer giderlerin iki kurum arasında yapılmış olan sözleşme şartlarına ve usulüne uygun olup olmadığının araştırılması maksadıyla hazırlanmıştır.
Denetim,  6-9 Kasım 2014 tarihleri arasında “6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi” ne konu olan ve 17 Kasım 2014 tarihinde taraflarca imzalanan sözleşme kapsamında tarafların yükümlülükleri, taahhütleri ile varsa sözleşmeden doğan risklerin tespiti amacıyla yapılmıştır.
Sözleşmeden doğan hizmetin mali ve hukuki durumunun tespitine ilişkin çalışmalar, defter kayıtları ve bunlara dayanak teşkil eden belgeler ve diğer kanıtlar üzerinde gerekli inceleme yöntemleri ve genel kabul görmüş muhasebe standartları uygulanmak suretiyle yürütülmüştür.
Yapılan denetim sonucunda;
“Sözleşmeye ilişkin olarak yapılan harcamalar ve bu harcamalara dayanak olan belgelerin mevzuatlara  uygun olduğu ve Derneğe doğru bir şekilde yansıtıldığı tespit edilmiştir”.
Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.
Prof.Dr.Gürkan Uncu
Yönetim Kurulu adına
T.S.R.M Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği

 

Sayın hocalarım, 

Bana sağladığınız burs ile başlamış olduğum eğitim bugün itibariyle sona erdi.  Kim olduğumu önemsemeden sadece bilime inandığınız ve bana güvendiğiniz için başta Gürkan Uncu olmak üzere tüm TSRM yönetimindeki değerli hocalarıma binlerce kez teşekkürler..

Saygılarımla,
Aysen Boza

 

 

Soldan Sağa: Aylin Çil, Berfu Demir, Murat Api, Bülent Haydardedeoğlu, Mutlu Ercan, Gürkan Uncu, Gürkan Bozdağ, Cem Çelik, Ayşen Boza, Cemal Posacı, Yunus Aydın

TSRM Rehber Hazırlama Grubu 'Üremenin Korunması' Rehberinin taslak çalışmasını bitirdi.

Sertifika Programı

sertifika

ETKİNLİKLER

Bülten Aboneliği


Ad Soyad
Email *
Seçiniz *
Abone ol
Ayrıl
Gördüğünüz kodu yazınız *

WEB BANNER

Screenshot 3

ivfl

İletişim Yolları

İletişim
1000 harf kaldı.

T.S.R.M ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE DERNEĞİ
Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Caddesi 1/13 Öveçler - ANKARA
dernek@tsrm.org.tr
Telefon 0312 481 06 06  |  Fax 0312 481 28 28

tüp bebek